• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Hyzmatlarymyz

Close up of business handshake on digital background

Gurluşyňyzy barlamak we belli bir mehaniki barlaglary we synaglary geçirmek üçin enjamlar ýerdäki başlangyç kömek.

Saýtda düzediş girizmek, öndürijiligiňizi we enjamyňyzy işledip başlamagyňyzy üpjün edýär.nädip hyzmat etmelidigini öwredýär,abatlamak, gurnamak / sökmek usullary, Okuw enjamlary gurnandan bäri ösümlikler üçin has peýdalydyr.

“Zhitong” -dan mikser satyn alanyňyzdan soň, müşderi hyzmatyny alarsyňyz.Hyzmat we goldaw toparymyz, geljekki ýyllarda iň oňat ýerine ýetirilmegini dowam etdirmek we şeýlelik bilen maýa goýumlaryňyzyň gymmatyny ýokarlandyrmak üçin şu ýere geler.

satuwdan öňki hyzmat:

3 adam maşyn dizaýny .5 adam kosmetika zawodynyň dizaýny

satuwdan soňky hyzmat:

Maşyn gurmak we düzetmek üçin 10 adam.

Müşderi sahypasy we zawodymyz üçin mugt okuw beriň.

Wideo tehniki goldaw.

Onlaýn goldaw.

Mugt bölekler.

Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty.