• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

krem öndürmek üçin kosmetiki garyşyk enjam

Gysgaça düşündiriş:

wakuum gomogenizator enjamy, Germaniýadan iň ösen gomogenizator enjamy dizaýny we esasanam neşe emulsiýasy, melhem, gar kremi, maska, ýüz kremi, emulsiýa mazmuny, ýag-suw emulsiýasy, emulsiýa asfalt, rezin emulsiýasy, mum emulsiýasy üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Wakuum emulsifikatorynyň esasy gazany: Esasy gazanyň gidrawliki göterilmegi. Poslamaýan polatdan ýasalan üç gatlak (ss304 ss316), el bilen çykarylyp bilner.Material giriş, vakuum ölçeýji, wakuum klapan, aýna görnüşi, howa süzgüji, atyr atyjy we ş.m.

2. Emulsifikasiýa gazany, iş platformasy, ýag we suw küýzesi, ýag we suw küýzesi we gözegçilik ediji ýaly emulsifikator seriýasyny götermek;Gazany emulsiýa etmek, gazanyň emulsiýasy we gazanyň gapagyny emulsiýa etmek, garyşyk mehanizmi, zyňmak, sowatma aýlanyş mehanizmi, vakuum edaralary we emulsiýa gazanyň gapagyny götermek mehanizmi, garyşdyrmak, zyňmak, sowatmak sikl maşynlary, wakuum edaralary we emulsifikasiýa edýän gap, göteriji mehanizmiň dolandyrylýan ujuny kontrolleýjiniň çykyşyna birikdirýär.

3. aşaky gomogenizator: kabul edilen “Simens” hereketlendirijisi Üýtgeýän ýygylyk tizligi 0-3000rpm, motor re directorissýorynyň hereketlendirijisi materialyň birmeňzeş prosesi üçin güýji tygşytlamak üçin has uly tork hödürleýär.Durnukly işleýiş we uzak hyzmat ediş möhleti, ýaşaýyş materiallary üçin üç tank üçin özboluşly tekiz aşaky klapan, esasy gaz çykaryjy we awtomatik zyňylýan önüm bolup biler.

4. Üýtgeýän garyşyk tizligi: 0-63RPM.üýtgeýän ýygylygy tizligini sazlamak üçin sagat ugruna we sagadyň ugruna garşy ugry.

5. Easyeňil gurnamak we geçirmek we tehniki hyzmat etmek üçin modul dizaýny.

6. Goldaw sazlaýjy tigir dizaýny, derejäni sazlamak aňsat.Enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyň.

7. Asyl import edilýän meşhur marka üpjün edijileriniň esasy bölekleri, aladasyz hilini üpjün etmek üçin.

8.GMP standart çalt armatura we turba.Maşyn gurmak we arassa ulgam gurmak.

9. prosesi arassalamak üçin özboluşly paddel dizaýny.

cosmetic mixing equipment machine for cream making3
cosmetic mixing equipment machine for cream making2

Arza

Dispersiýa: asma, tabletka örtügi, neşe serişdeleriniň depolimerizasiýasy, örtük dispersiýasy, pomada, ösümlik çorbasy, gorçisa garyndysy, katalizator, birleşdiriji serişde, metal, pigment, üýtgedilen asfalt, nanomateriallary taýýarlamak we depolimerizasiýa.

Emulsiýa: neşe emulsiýasy, melhem, gar kremi, maska, ýüz kremi, emulsiýanyň düýp manysy, ýag-suw emulsiýasy, emulsiýa asfalt, rezin emulsiýasy, mum emulsiýasy, suw esasly poliuretan emulsiýasy, pestisid.

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birmeňzeşleşmegi, süýt önüminiň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam.

 Model  kuwwaty Gomogenizator motor Agitator motor Ölçeg MM(L * W * H)  Kuwwat (KW)  Wakuumy çäklendiriň (mpa)
kw RPM KW RPM Bug Elektrik
50 50L 2.2-5.5 0-3000 1.1 0-63 2185 * 2500 * 2650 9 18 -0.09
100 100L 3-7.5 0-3000 1.5 0-63 2380 * 2600 * 2900 13 30 -0.09
200 200L 4-9 0-3000 2.2 0-63 26850 * 3400 * 3600 15 40 -0.09
300 300L 4-11 0-3000 2.2 0-63 3000 * 3400 * 3600 18 49 -0.09
500 500L 55-11 0-3000 4 0-63 3400 * 3500 * 3900 24 63 -0.09
1000 1000L 7.5-11 0-3000 5.5 0-63 3600 * 4200 * 4600 30 90 -0.09
2000-nji ýyl 2000L 11-18.5 0-3000 7.5 0-63 4200 * 4800 * 5400 40 120 -0.09
cosmetic mixing equipment machine for cream making4
cosmetic mixing equipment machine for cream making1

  • Öňki:
  • Indiki: