• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Kesgitli görnüş Wakuum diş pastasy önümçiligi

Gysgaça düşündiriş:

1. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

2. materiallar.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak ýa-da ýylatmak ýok

5. kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. başlyk 30 gün

7. GMP düzgünlerini berjaý etmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

2. materiallar.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak ýa-da ýylatmak ýok

5. kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. başlyk 30 gün

7. GMP düzgünlerini berjaý etmek

8.Bu maşyn kosmetika zawodynda we derman öndürýän zawodda dürli görnüşli pasta, krem ​​önümlerini öndürmek üçin amatly.

9. Himiýa, kosmetika, derman we azyk senagaty üçin gaty kiçi bölejiklere eýe bolan durnukly emulsiýa kremleri, jeller, balzamlar, losýonlar, melhemler, diş pastalary we ş.m. öndürmek üçin niýetlenendir.

10Emulsifikator, suw fazasy üçin baklar, ýag fazasy üçin bak

11 Üç gatly tank, bug ýa-da elektrik ýyladyş ýa-da saýlamak üçin iki gatly tank dizaýny
13 Wakuum nasoslary we solenoid klapanlary sinhronlamak
14. emulsifikator we material süzgüç

15.3600rpm ýokary tizlikli gomogenizator, inçe 0,2-5um
garyşyk ulgamy
16. Poslamaýan polat platformasy
17. Öwrüji we elektrik dolandyryş gutusy

18. Suw fazasy üçin bakdaky we ýagly fazaly bak çüýşesindäki materiallar gyzdyrylýar we garylýar.

19. Sowadyjy suw materialy sowatmak üçin kurtka birikdirilip bilner.

20. Operasiýa Mezzaniniň daşynda izolýasiýa gatlagy bilen amatly we ýönekeý.

21. Gomogenizasiýa enjamynyň möhri ýörite işlenip düzülen goşa ýüzli mehaniki möhüri we skelet ýagynyň ikinji möhürini, mehaniki möhüri bolsa aýlanyş sowadyjy suwy kabul edýär.

22. Dwigateliň tizligini durnukly tizligi we güýçli torky kanagatlandyrmak üçin ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýjy enjam arkaly ýygylygy öwürmek häkimi dolandyryp biler.

Tehniki parametr

 Model  Potensial (L) 2-nji motor  gyjyndyryjy hereketlendiriji Kuwwatly motor  Çäklendirilen vakuum (Mpa)  Ölçegi (mm)L * W * H.
Esasy küýze Potag gazany Suw küýzesi Poroşok küýzesi KW RPM KW RPM kw aýlaw
100 100 50 80 100 3    

 

 

 

1440

 

 

1.5    

 

 

 

0-63

0.75    

 

 

 

1440

   

 

 

 

-0.095

2485 * 2600 * 200-2900
200 200 100 160 200 4 2.2 1.1 2750 * 3000 * 2400-3100
500 500 250 400 500 5.5 4 2.2 3500 * 3500 ** 3900
1000 1000 500 800 1000 5.5 5.5 2.2 3700 * 4200 * 4600
2000-nji ýyl 2000-nji ýyl 1000 1600 2000-nji ýyl 7.5 11 3 4300 * 4800 * 5400

Opsiýa

1. tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2. Kuwwaty: 100L 5000L çenli

3. Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4. atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5. dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6. Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek

7. paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

8. SIP arassalamak prosesi haýyşy boýunça elýeterlidir


  • Öňki:
  • Indiki: