• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Içerki we daşarky aýlanyş gomogenizator emulsifikator mikserIkosmetiki mikser

Gysgaça düşündiriş:

1. Easyeňil işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2.Tank materiallary.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5.Güýç üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. Okamak wagty 30 gün

7.Sistemanyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsiýa berýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.kosmetiki mikserişlemek aňsat, öndürijilikde durnukly, birmeňzeşleşmekde oňat, önümçilik netijeliliginde ýokary, arassalamak aňsat, gurluşy taýdan amatly, meýdany kiçi we awtomatlaşdyryşda ýokary.

2. Içerki we daşarky aýlanyşyň birmeňzeş bolmagykosmetiki mikserbilen gomogenizasiýa has ýokary netijeliligi.

3. kosmetiki mikserMilli amaly we daşky görnüş patentlerini, milli ýokary tehnologiýaly önümleri aldy;

4.Gapagykosmetiki miksergidrawliki / elektrik göteriji görnüş bolup, çykaryş usuly emulsiýa gazanyň göwresi egrelendir ýa-da aşagy basyş edilýär we material nasos bilen boşadylýar.Dürli önümlere görä iň oňat bejeriş usuly saýlanyp bilner.

8

5. Gomogenizer Emulsifier MikserGazany erkin göterip we düşürip bilýän we gazany egirmek ýaly funksiýalara eýe bolan tizlikli wakuum emulsifikasiýa garyjy enjam bilen nebit basyşyny göteriji ulgam bilen.

6.Kurtkadaky ýylylyk geçiriji gurşawGomogenizer Emulsifier Miksermaterialyň gyzdyrylmagyny üpjün etmek üçin elektrik gyzdyryjy turba bilen gyzdyrylýar.

7.Heatingyladyş temperaturasy özbaşdak we awtomatiki dolandyrylyp bilner.Şeýle hem bug bilen gyzdyryp bolýar.

8.MöhürGomogenizer Emulsifier Mikserýörite döredilen goşa ýüzli mehaniki möhüri we skelet ýagynyň ikinji möhürini, mehaniki möhüri bolsa sowadyjy suwuň aýlanyş sowadyşyny kabul edýär.

9.ýokarky möhürleýji enjamGomogenizer Emulsifier Mikserbir uçly mehaniki möhüri kabul edýär (möhürleýji suwuklyk gliserini kabul edýär).

10.Ereýän küýze ulanyjynyň ýag we suw talaplaryna laýyklykda düzülendir we penjek ýyladyş bug klapany el bilen işleýär.Elektrik ýyladyş ýyladyş düwmesini işjeňleşdirýär.Upperokarky wertikal ýokary gyrkymly birmeňzeş emulsifikator ýa-da adaty garyşyk enjamy gyzdyrýar.

11.Sowadyjy suw materialy sowatmak üçin kurtka birikdirilip bilner.

15. Gomogenizer Emulsifier MikserOperasiýa Mezzaniniň daşynda izolýasiýa gatlagy bilen amatly we ýönekeý.

16.Gomogenizasiýa enjamynyň möhri ýörite işlenip düzülen goşa ýüzli mehaniki möhüri we skelet ýagynyň ikinji möhürini, mehaniki möhüri bolsa aýlanyş sowadyjy sowadyjy suwy kabul edýär.

17.hereketlendirijiniň tizligiGomogenizer Emulsifier Mikserdurnukly tizligi we güýçli torky kanagatlandyrmak üçin ýygylygy öwrüliş tizligini sazlaýjy enjam arkaly ýygylygy öwürmek häkimi tarapyndan dolandyrylyp bilner.

Tehniki parametr:

Model

Potensial (L)

Gazanyň esasy güýji (kw)

Nebit suwunyň güýji (kw)

Gidrawlik güýji (kw)

Jemi kuwwat (kw)

 

Esasy tank

Suw çüýşesi

Nebit çüýşesi

Garyjy motor

Gomogenizator motor

RPM garyşdyrmak

Gomogenizator RPM

 

 

Bug bilen ýylatmak

Elektrik ýyladyşy

ZT-KB-150

150

120

75

1.5

2.2--4.0

0--63

0-3000

1.5

1.5

13

30

ZT-KB-200L

200

170

100

2.2

4.2--5.5

1.5

1.5

15

40

ZT-KB-300

300

240

150

3.0--4.0

4.0--7.5

1.7

1.7

18

49

ZT-KB-500

500

400

200

3.0--4.0

7.5--11

2.2

2.2

24

63

ZT-KB-1000

1000

800

400

4.0--7.5

7.5--11

2.2

2.2

30

90

3000-e çenli

 

 

 

 

Bellik: Maşyn dimensioon motor güýji müşderileriň ussahanasyna görä düzülip bilner

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birmeňzeşleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam:

.

(2) derman senagaty: lateks, emulsiýa, melhem (melhem), agyz siropy we ş.m.

(3) azyk senagaty: galyň sous, peýnir, agyz suwuklygy, çaga iýmiti, şokolad, şeker gaýnatmak we ş.m.

(4) himiýa senagaty: lateks, sous, saponifikasiýa önümleri, boýag, örtük, rezin, ýelimleýji, ýuwujy serişdeler we ş.m.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 100L-den 3000L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

8.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: