• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Kosmetiki ýasamak üçin esasy aşaky mikser emulsifikatory | Kosmetiki ýasama enjamlary

Gysgaça düşündiriş:

1.Ansat işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2.Tanklar üçin material.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB OR Siemens

4.Atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5.Elektrik üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6.Öňdebaryjy wagt 30 gün

7.Ulgamyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsifikasiýa edýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.TheKosmetiki önümçilik enjamlarygöteriji ulgamy kabul edýär, CIP topy bilen arassalamak aňsat we arassalaýyş täsiri has ýitileşýär, emulsiýa gazanyň egrem-bugram akymyny kabul edip biler

2.Krem we 10,000 ~ 180,000cps ýapyşykly emulsiýa üçin amatly

3.Gomogenizator we pyçaklary garyşdyrmak bilelikde işläp ýa-da aýry işläp biler

4.BuKosmetiki önümçilik enjamlaryvakuum mikser tanky dürli tehnologiki talaplary kanagatlandyrmak üçin iki taraplaýyn diwar gyrkylmagyny we ýygylygy öwürmek tizligini sazlamagy kabul edýär.

Key bottom mixer emulsifier for cosmetic making

5.Göçüriş ulgamyny kabul edende, CIP topy bilen arassalamak aňsat we arassalaýyş täsiri has ýitidirKosmetiki önümçilik enjamlary, emulsiýaly gazanyň egrilen akymy kabul edip biler.

6. Kosmetiki önümçilik enjamlaryKrem we 10,000 ~ 180,000cps ýapyşykly emulsiýa üçin amatly.

7.Gomogenizator we pyçaklary garyşdyrmak bilelikde işläp ýa-da aýry işläp biler.

8.Gaplamak bölümi, tankyň diwaryndaky materiallary döwmek we labyry has gowy garyşdyrmak we garyşdyrmak üçin materiallary merkezi meýdana geçirmek üçin hereketli teflon gyryjy enjamlar bilen.Teflon gyryjylary hiç hili guralsyz el bilen we aňsat saklaýar.

9.Enjamlaryň ähli kontakt bölekleri SUS316L, wakuumda we ýakyn gämide birleşdirilen önüm sanitariýa we ýokary hilli bolup biler.

10.Politetrafluroetilen galyndy tagtasy garyşyk çukuryň bedenine laýyk gelýär we gazanyň diwaryndaky ýapyşyk materiallaryny ýok edýär;

11. Kosmetiki önümçilik enjamlarybar gomogenizator taýýar önümi çykarmak üçin geçiriji nasos hökmünde hem işleýär;Býudjet üçin bir geçiriji nasosy tygşytlaň;

12.AýratynlyklaryKosmetiki önümçilik enjamlaryGMP düzgünlerini berjaý etmek;

13.Köp gatlakly rotor materialy iş boşlugyna siňdirmek üçin güýçli sorujy güýç öndürýär.

14.Kosmetiki miksergötermek ýapyk ýagdaýda birmeňzeş bolup, wakuum derejesini (-0.095mpa) düzmek üçin amatlydyr.

15.nepis we ýumşak kremiň bardygyna göz ýetirmek üçin merkezden gaçyryş;gazanyň korpusy we turbanyň üstki aýnasy 300EMSH (arassaçylyk derejesi) Daily Chemical we GMP kadalaşdyrylyşyna laýyk gelýär.

16.DolyKosmetiki mikserIşlemek aňsat bolmagy üçin bir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum, ýylatmak we sowatmak prosesi.

17.45 dereje ýapgyt pyçak, materialyň togalanmagyny we garyşdyryjy täsirini üpjün edýär.

18.aňsat işlemek we arzanlamak üçin düwmeler dolandyryş paneli.

19.Iki gezek temperatura barlaglaryKosmetiki mikserwe esasy emulsifikasiýa mikserinde elektrik gyzdyrmak üçin dolandyryjylar;

20.material ähli önümçilik prosesinde wakuum ýagdaýyndaKosmetiki mikser, materialy gowy we köpürjiksiz etmek.

21.Wakuum emulsifikasiýa garyjy enjamlaryň garyşyk ulgamy üç gezek garyşmagy we ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýar, şonuň üçin dürli tehnologiýa talaplaryny öndürmek üçin mahabatlar.

22Birmeňzeş kelläniň statory we rotory berk birikdirilip, 1-2mm.Galyplary gutarmak üçin bir gezeklik kasting.

Tehniki parametr:

Model

Potensial (L)

Gazanyň esasy güýji (Kw)

Nebit suw küýzesi (Kw)

Gidrawlik göteriji güýji (Kw)

Jemi kuwwat (kw)

 

Esasy tank

Suw çüýşesi

Nebit çüýşesi

Garyjy motor

Gomogenizator motorly motor

RPM garyşdyrmak

gomogenizator RPM

 

 

bug bilen ýylatmak

Elektrik ýyladyşy

ZT-KB-150

150

120

75

1.5

2.2--4.0

0-63 

0-3000

1.5

1.5

13

30

ZT-KB-200L

200

170

100

2.2

2.2--5.0

1.5

1.5

15

40

ZT-KB-300

300

240

150

2.5

4.0--11

1.7

1.7

18

49

ZT-KB-500

500

400

200

4

5.0--11

2.2

2.2

24

63

ZT-KB-1000

1000

800

400

5.5

7.5--11

2.2

2.2

30

90

3000-e çenli

 

 

 

 

Bellik: Maşyn dimensioon motor güýji müşderileriň ussahanasyna görä düzülip bilner

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birmeňzeşleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam:

azyk senagaty: şokolad gabygy, miweli sogan, gorçisa, şlak torty, salat sousy, alkogolsyz içgiler, mangonyň şiresi, pomidor, şeker ergini, iýmitiň mazmuny, goşundylar we ş.m.

8, nanomateriallar: nano kalsiý karbonat, nano örtükler, her dürli nano material goşundylary we ş.m.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 100L 5000L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

8.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: