• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Laboratoriýa vakuum emulsifikatory | Kosmetika üçin gomogenizator

Gysgaça düşündiriş:

1. Easyeňil işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2.Tank materiallary.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5.Güýç üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. Okamak wagty 30 gün

7.Sistemanyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsifikasiýa gazany, wakuum nasosy, elektrik dolandyryş ulgamy, beýleki bölekler


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Pyçak-mikser we gomogenizator hem özbaşdak işledilip bilner.

2.Mehaniki nurbat göteriji ulgamy enjamy işletmek gaty aňsat

3.Dürli ýokary hilli önümler islegleriňize görä düzülip bilner.

4.Garyşyk ulgamlary bir taraplaýyn garyşmagy, iki taraplaýyn garyşmagy we lentany garyşdyrmagy öz içine alýar.

5.Pyçak-mikser we gomogenizator hem özbaşdak işledilip bilner.

405B6524 副本

6.Dürli ýokary hilli önümler islegleriňize görä düzülip bilner.

7.Wakuum emulsifikasiýa mikseri bilen deňeşdirilende has gysga partiýa wagty.

8.3600rpm ýokary tizlikli gomogenizator, inçe 0,2-5um.

9.Suw ýa-da geçiriji ýag bugy bilen elektrik ýyladyş.elektrik ýyladyş.

10.Garyşyk: Diwardaky päsgelçilikli ýokary gyrkyjy DISPERSER plitalary.

11.2 mikrometriň ajaýyp bölejik ölçegi we deň paýlanýar.

12.Easyeňil işlemek üçin düwmeleriň dolandyryş panelini basyň;

13.Içinde we daşynda aýna ýalpyldawuklygy GMP standartyna ýetýär.

14.aňsat arassalamak we hyzmat etmek üçin göteriji ulgam;

15.Önümi goramak we has täsirli etmek üçin durnukly impelleriň deşikler we diwar gyryjylary bilen kontra garyşyk ulgamy.

16.Bir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum, ýyladyş we sowatmak boýunça doly amal;

17.Speedokary tizlikli hereketlendiriji, uzak ömürli dizaýn, durnukly işlemek.

18.Material küýzäniň gapagy awtomatiki göteriş görnüşidir.Suw küýzesindäki we ýagly küýzäniň materiallary, geçiriji turbanyň üsti bilen wakuumyň aşagyndaky emulsiýa gaznasyna gönüden-göni sorulyp bilner.Zyňyndy usuly emulsiýa gazanyň bedeniniň süýşmegi we egilmegi.

19.Işleýän kellesi, gaýtadan ulanyp boljak poslamaýan polatdan ýasalýar, GMP standarty.

Tehniki parametr:

Model

Potensial (L)

Gazanyň esasy güýji (kw)

Nebit suw küýzesi (kw)

Gidrawlik göteriji güýji (kw)

Wakuum nasos güýji

Jemi kuwwat (kw)

Esasy tank

Suw çüýşesi

Nebit çüýşesi

Garyjy motor

Gomogenizator motor

Bug bilen ýylatmak

Elektrik ýyladyşy

RHJ-10L

10L

8

5

0.37

1.1

0.15

0.55

0.55

3

6

RHJ-20L

20L

18

10

0.55

1.5

0.15

0.75

0.75

3

6

RHJ-30L

30L

25

15

0.75

2.2

0.15

0.75

0.75

9

18

RHJ-50L

50L

40

25

0.75

3-7.5

0.75

1.1

1.5

13

30

Bellik: Maşyn dimensioon motor güýji müşderileriň ussahanasyna görä düzülip bilner

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birmeňzeşleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam:

1. nepis himiki maddalar: plastmassalar, doldurgyçlar, ýelimler, rezinler, silikon ýagy, möhürleýjiler, süýümli, surfaktantlar, uglerod gara, kolloid degirmeni, emulsiýa enjamy, süzgüç zaýalaýjy serişde, ýagtylandyryjy, deri goşundylary, koagulantlar we ş.m.

2. gündelik himiýa senagaty: ýuwujy poroşok, konsentrirlenen kir ýuwujy serişde, suwuk ýuwujy serişde, her dürli kosmetika, derini ideg etmek.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 50L-den 500L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

8.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: