• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Iň ösen PLC vakuum gomogenleşdiriji emulsifikator | Gomogenleşdiriji mikser

Gysgaça düşündiriş:

1. Iki esse ýokary birmeňzeştorque gyrkyjy motor dizaýny

2. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

3.Tank materiallary.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ýa-da Siemens 100 litrden 5000 litre çenli kuwwaty

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. Kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. 30 gün okaň

7.Sistemanyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsiýa berýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Gomogenleşdiriji mikser“Siemens touch PLC” operasiýa ulgamy bilen

2. baklar üçin material.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3. Gomogenleşdiriji mikseredip bilerkonfigurasiýasyMotor markasy: AAB OR Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5.  Gomogenleşdiriji mikser tok üpjünçiliginiň has köp mümkinçiligi bar: opsiýa üçin 220 wolt 380 wolt 460 wolt 50HZ 60HZ 3P

6. lideriň wagty 30 gün

7

Most Advanced PLC Vacuum Homogenizing Emulsifier

8. 100 litrden 5000 litre çenli kuwwat

9.Gomogenleşdiriji mikserüýtgeşik we görnükli netijelilik bilen görkezilen ABŞ ROSS kompaniýasyndan tehnologiýany kabul edýär

10.Lift ulgamlarynda sinhron goşa silindrli göteriş bar.

11.Adoply basgançak ulgamy (Siemens hereketlendirijileri we ýygylyk öwrüjileri electrical Elektrik ulgamy üçin

12.Gomogenleşdiriji mikserSiemens PLC duýgur ekrany we programmisti

14.Gomogenizasiýa ulgamlary, sarp etmäni tygşytlaýan aşaky, içerki we daşarky aýlanyş gomogenizasiýasyny öz içine alýar

15.Gaplanan poslamaýan polatdan .Tanklaryň içki ýüzi 300EMSH (arassaçylyk derejesi) bilen ýuwulýar.

16. Easyeňil arassalamak we işlemek üçin ýagly gidrawliki göteriş ulgamynyň dizaýny

17. Wakuum emulsifikasiýa ulgamyny doly awtomatlaşdyrmak

18. Emulsiýaly gazanyň gapagy göteriji ulgamy kabul edýär, CIP topy bilen arassalamak aňsat we arassalaýyş täsiri has aýdyňdyr

19. Esasy küýzäni 120 ° -e öwrüp bolýar, hatda ýokary ýapyşykly material hem aňsatlyk bilen boşadylýar.

20.Gomogenleşdiriji mikserÜç gatly bak, bug ýa-da elektrik gyzdyrmak we çalt sowatmak üçin

21. Turbalar bilen dik görnüşli içerki gomogenizatoryň daşarky emulsifikasiýasy we birmeňzeşligi GMP standart derejesine ýetýär

22.Gomogenizator, taýýar önümi çykarmak üçin adam güýjüni tygşytlamak üçin nasos hökmünde hem işleýär

23.Gomogenizator we pyçaklary garyşdyrmak, tapawut maksady bilen bilelikde işläp ýa-da aýry işläp biler.

24. 2 mikrometriň ajaýyp bölejik ölçegi we deň paýlanýarPartiýanyň gysga wagty.

25. Kesgitli impelleriň deşikleri we diwar gyryjylary bilen kontra garyş ulgamy (iýmit derejesindäki material)

26.Gomogenleşdiriji mikserdispersiýa, emulsiýa, gomogenizasiýa, garyşdyrmak we garyşdyrmak ýaly amallar üçin amatly turbageçiriji ýokary gyrkyjy emulsifikator bilen

27.Gomogenleşdiriji mikserbatareýa ulgamy, zyňyndy ulgamy, sowadyş we ýyladyş temperaturasyna gözegçilik ulgamy, wakuum ulgamy, azotdan goramak, PH bahasy onlaýn ölçeg gözegçiligi, CIP arassalaýyş ulgamy we ş.m.

28. Bir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum, ýylatmak we sowatmak boýunça doly amal;

29. derman, azyk, kosmetika we beýleki pudaklarda önümçilik ýa-da synag synaglary üçin amatly sanitariýa derejesine düzülip bilner.

Tehniki parametr:

Model

Göwrüm (litr)

Motory emulsiýa ediň

Agitator motor

Ölçegi (mm)

Jemi kuwwat (KW) (bug / elektrik ýyladyş)

esasy küýze

suw küýzesi

ýagly küýze

KW

Tizlik (rpm)

KW

Tizlik (rpm)

L.

W.

H.

ZT-CP-100

100

80

50

4

0-3000

1.5

0--63

2450

2600

1850/2900

13/30

ZT-CP-200

200

160

100

5.5

2.2

2700

3000

2380/3240

15/40

ZT-CP-300

300

240

150

7.5

3.0

3050

3400

2500/3600

18/49

ZT-CP-500

500

400

250

8.0

3--4

3450

3500

2900/3900

24/63

ZT-CP-1000

1000

800

500

7.5-11

4--7.5

3650

4200

3300/4600

30/90

ZT-CP-2000

2000-nji ýyl

1600

1000

11-15

5.5--7.5

4250

4800

3800/5400

40/120

ZT-CP-3000

3000

2400

1500

15-18

7.5--11

4550

5000

3900/5400

40/120

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam.

1. Gündelik himiýa we kosmetika pudagy: derini ideg edýän krem, sakgal krem, şampun, diş pastasy, sowuk krem, gün şöhlesi, ýüz arassalaýjy, ýokumly bal, ýuwujy serişde, şampun we ş.m.

2. Derman senagaty: lateks, emulsiýa, melhem (melhem), agyz siropy we ş.m.

3. Azyk senagaty: galyň sous, peýnir, agyz suwuklygy, çaga iýmiti, şokolad, gaýnadylan şeker we ş.m.

4. Himiýa senagaty: lateks, sous, saponifikasiýa önümleri, boýag, örtük, rezin, ýelimleýji, ýuwujy serişdeler we ş.m.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 10L-den 100L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.Gidrawlik göteriş görnüşi ýa-da pnewmatik götermek

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

8.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: