• facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube

Senagat

 • Emulsifikatoryň ýyladyş usullary haýsylar?

  Emulsifikatoryň ýyladyş usullary haýsylar?

  1.Elektrik ýyladyş usuly Emulsifikasiýa maşynynyň ýyladyş usulynda, elektrik ýyladyş usuly umumy ýyladyş usulydyr.Elektrik ýyladyş usuly, adatça emulsiýa tankyna oturdylan elektrik ýyladyş çybygynyň üsti bilen emulsiýa tankynyň interýerinde gurşawy gyzdyrmakdyr: ...
  Koprak oka
 • Wakuum emulsifikatorynyň düzümi we işleýiş çäreleri

  Wakuum emulsifikatorynyň düzümi we işleýiş çäreleri

  Wakuum emulsifikatory çalt gomogenizasiýa we oňat birmeňzeş emulsiýa täsirine eýe.Aşakda vakuum emulsifikatorynyň gurluşynyň, düzüminiň we işleýşiniň gysgaça mazmuny bar.Wakuum emulsifikatorynyň çalt gomogenizasiýasy, birmeňzeş emulsiýa täsiri (bölejikleriň ululygy 1um), gaterin ...
  Koprak oka
 • Wakuum gomogenizator emulsifikatory üçin haýsy önümler amatly?

  Wakuum gomogenizator emulsifikatory üçin haýsy önümler amatly?

  Ulanyş gerimi nukdaýnazaryndan emulsifikator suwuk önümleriň garyndysynda gaty giň aralykda ulanylyp bilner.Az ýapyşykly önümler üçin emulsiýa maşynyny dolandyrmak aňsat diýip bolar, hatda birmeňzeş funksiýany açmagyň zerurlygy ýok, diňe garyşdyrmaly ...
  Koprak oka
 • Emulsifikator emulsiýany we birmeňzeşligi nädip amala aşyrýar?

  Emulsifikator emulsiýany we birmeňzeşligi nädip amala aşyrýar?

  Emulsifikator emulsiýany we birmeňzeşligi nädip amala aşyrýar?Emulsifikatoryň doly ady hereketlendirijiden, geçiriji şahadan, rotordan we statordan ybarat birmeňzeş emulsifikator.Sürüji mil rotory ýokary tizlikde aýlanmaga iterýär, adatça 3600rpm.Tapawut ...
  Koprak oka
 • Wakuum emulsifikatory ingredientleriň çalt we ygtybarly garyşmagyna nädip ýetýär?

  Wakuum emulsifikatory ingredientleriň çalt we ygtybarly garyşmagyna nädip ýetýär?

  Wakuum emulsifikatory durnukly işlemegi üçin azyk, derman, kosmetika, himiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Wakuum emulsifikatory ingredientleriň çalt we ygtybarly garyşmagyna nädip ýetýär?Arassa we arassa önümçiligiň kepilligini üpjün etmek üçin awtomatiki ýapyk ulgam ...
  Koprak oka
 • Emulsifikatoryň gündelik hyzmaty üçin seresaplyklar

  Emulsifikatoryň gündelik hyzmaty üçin seresaplyklar

  1. Emulsifikatoryň gündelik arassalanmagy we arassaçylygy.2. Elektrik enjamlaryna hyzmat etmek: enjamlaryň we elektrik dolandyryş ulgamynyň arassa we arassaçylyk üpjünçiligini üpjün ediň we çyglylyga garşy we poslama garşy gowy iş ediň.Bu tarap gowy ýerine ýetirilmese, bolup biler ...
  Koprak oka
 • Gomogenizatoryň ulanylýan pudagy bilen tanyşdyryň!

  Gomogenizatoryň ulanylýan pudagy bilen tanyşdyryň!

  Birmeňzeş emulsifikatorlar ýelim, boýag we örtük, kosmetika, iýmit, derman, plastmassa rezinleri, çap we boýag, asfalt we beýleki hünärler ýaly giň ugurlarda ulanylýar.Gowy himiki maddalar: plastmassa, doldurgyçlar, ýelimler, rezin ...
  Koprak oka
 • Wakuum gomogenizator emulsifikatorynyň aýratynlyklary haýsylar?

  Wakuum gomogenizator emulsifikatorynyň aýratynlyklary haýsylar?

  Wakuum birmeňzeş emulsifikator emulsiýa enjamyna degişlidir.Onuň gurluşyna suw fazaly küýze, ýag fazaly küýze, emulsirleýji gazana we dolandyryş şkafy girýär.Önümiň suw fazasy we nebit fazasy tanky degişlilikde emulsifikata birikdirildi ...
  Koprak oka
 • Cleaningörite arassalamak we dezinfeksiýa ädimleri

  Cleaningörite arassalamak we dezinfeksiýa ädimleri

  Soňky ýyllarda haryt ykdysadyýeti çalt ösdi we köp kärhanalar üçin ägirt uly ykdysady peýdalary döredýän ýokary gyrky wakuum emulsifikatory giňden ulanyldy.Hususan-da, enjam işlemek üçin ýönekeý we çeýe, köp funksiýaly we gowy täsirleri bar ...
  Koprak oka
 • Emulsifiýing maşyn näme

  Emulsifing maşynynyň adamlary, gündelik himiýa, azyk we derman senagatynda adaty bir bölüm bolşy ýaly, Emulsifier Mixer Emulsifier Machine diýip hem atlandyrdylar.Iki üýtgemeýän suwuklygy garyşdyrmak üçin ulanylýar (biri hemişe diýen ýaly suw, beýlekisi bolsa üýtgemeýän “ýag” ...
  Koprak oka
 • Wakuum garyjy gomogenizator näme?

  Wakuum garyjy gomogenizator näme?

  käbir adamlar muny Wakuum Mix Machine Wakuum Suwuk Mikser Wakuum Gomogenzing Maşyn Wakuum Gomogenizasiýa Garyjy Tank diýip atlandyrýarlar, material emulsiýa gazanyň ýokarky böleginiň ortasyndan garylýar we teflon gyryjy elmydama garyjy gazanyň görnüşine gelýär. garaş ...
  Koprak oka
 • wakuum emulsifikasiýa mikseri näme?

  wakuum emulsifikasiýa mikseri näme?

  käwagt adamlar vakuum garyjy maşyn vakuum garyşyk gomogenizator vakuum emulsifikasiýa mikser wakuum garyjy maşyn we ş.m. wakuum emulsifikasiýa mikseri materialyň wakuum ýagdaýdadygyny, ýokary gyrky emulsifikatoryny ulanyp, bir fazany ýa-da birnäçe fazany çalt we deň paýlamak üçin .. .
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2