• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Pleönekeý görnüşli kosmetiki garyşyk maşyn

Gysgaça düşündiriş:

1. Easyeňil işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2.Tank materiallary.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5.Güýç üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. Okamak wagty 30 gün

7.Sistemanyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsiýa berýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. 10L-den 50L-e çenli iş ukyby;

2. 30,000 ~ 100,000cps ýapyşykly krem ​​we emulsiýa üçin amatly;

3. Gomogenizator we agitator üçin üýtgeýän tizlik;

4. Materialy doly garyşdyryp, garyşdyryp we emulsiýa edip bilersiňiz

5.Contacthli aragatnaşyk bölekleri SS316L-den we önümiň hili üçin ýalpyldawuk aýnadan ýasalýar;

Simple type cosmetic mixing machine

6.Materiallary doly garyşdyryp, garyşdyryp we emulsiýa edip bilersiňiz;

7.Spreý top, öz-özüni arassalamak üçin müşderiniň CIP ulgamyna birikmek üçin enjamlaşdyrylandyr.

8.Wakuum emulsifikasiýa garyjy enjamlaryň garyşyk ulgamy, üç gezek garyşmagy we ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýar, şonuň üçin dürli tehnologiýa talaplaryny öndürmek üçin mahabatlar;

9.Garyşyk wagtynda howa köpürjiklerini çykarmak we ingredientleri geçirmek üçin vakuum ulgamy;

10.Easyeňil arassalamak we hyzmat etmek üçin nebit gidrawliki göteriji ulgam;

11.Müşderi üçin ýyladyş we sowatmak üçin goşa kurtka.

12.Laboratoriýa derejesinden önümçilik derejesine çenli ýokarlandyrmak.

13.Arassalamak aňsat, amatly we tygşytly;

14.Lukmançylyk amaly üçin amatly möhürler bilen enjamlaşdyrylan.

15.Gomogenizasiýanyň kiçi önümçilige we gaty az ýagda doly oýnap bilýän düýbünde birmeňzeş agitator oturdylýar.

16.Poslamaýan polatdan ýasalan suw fazasyny eredýän küýzäni, ýag fazasyny eredýän küýzäni, vakuum nasosyny, bufer tankyny, elektrik gutusyny we ş.m.

17.Suw küýzesiniň we ýagly gazanyň orta materialy iýmitlendiriş usuly arkaly esasy emulsiýa gazana goşulýar.

18.Arassalamagy has amatly etmek üçin materiallary saklamakdan saklanyň.

19.Gomogenizator we agitator üçin üýtgeýän tizlik.

Tehniki parametr:

Model

Potensial (L)

Gazanyň esasy güýji (kw)

Nebit suw küýzesi (kw)

Gidrawlik göteriji güýji (kw)

Wakuum nasos güýji

Jemi kuwwat (kw)

Esasy tank

Suw çüýşesi

Nebit çüýşesi

Garyjy motor

Gomogenizator motor

Bug bilen ýylatmak

Elektrik ýyladyşy

RHJ-10L

10L

8

5

0.37

1.1

0.15

0.55

0.55

3

6

RHJ-20L

20L

18

10

0.55

1.5

0.15

0.75

0.75

3

6

RHJ-30L

30L

25

15

0.75

2.2

0.15

0.75

0.75

9

18

RHJ-50L

50L

40

25

0.75

3-7.5

0.75

1.1

1.5

13

30

Bellik: Maşyn dimensioon motor güýji müşderileriň ussahanasyna görä düzülip bilner

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birmeňzeşleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam:

1. nepis himiki maddalar: plastmassalar, doldurgyçlar, ýelimler, rezinler, silikon ýagy, möhürleýjiler, süýümli, surfaktantlar, uglerod gara, kolloid degirmeni, emulsiýa enjamy, süzgüç zaýalaýjy serişde, ýagtylandyryjy, deri goşundylary, koagulantlar we ş.m.

2. gündelik himiýa senagaty: ýuwujy poroşok, konsentrirlenen kir ýuwujy serişde, suwuk ýuwujy serişde, her dürli kosmetika, derini ideg etmek.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 50L-den 500L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

8.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: