• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

gidrawlik silindr emulsiýa garyjy maşynI Kosmetiki emulsiýa

Gysgaça düşündiriş:

 

1. açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2. materiallar.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. ýüklemek wagty 30 gün

7. ulgamyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsifikasiýa edýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Turbalar bilen wertikal görnüşli içerki gomogenizatoryň daşky emulsifikasiýasy we birmeňzeşligi.

2.TheWakuum garyjy maşyngomogenizator taýýar önümi çykarmak üçin nasos hökmünde hem işleýär.

3.Krem we 10,000 ~ 200,000cps ýapyşykly emulsiýa üçin amatly.

4.Deşikler we diwar gyryjylary bilen berkidiji impellerleriň kontra garyşyk ulgamy.

机器3-1 副本

6.Wakuum mikser enjamygazanyň korpusy 3 gatdan getirilen SS plastinka bilen kebşirlenýär, tank korpusy we turbalar GMP standartyna laýyk gelýän aýna polisini kabul edýär.

7.Turbalar bilen wertikal görnüşli içerki gomogenizatoryň daşky emulsifikasiýasy we birmeňzeşligi.

8.TheWakuum mikser enjamytaýýar önümi çykarmak üçin geçiriji nasos hökmünde hem işleýär.

9.10,000 ~ 200,000cps ýapyşykly krem ​​we emulsiýa üçin amatly;

10.Contra garyşyk ulgamyWakuum mikser enjamydeşikleri we diwar gyryjylary bilen berkidiji impellerler.

11.Içerki emulsiýa we ýokarky oturdylan partiýa gomogenizatory bilen birmeňzeş;

12.Egriji ulgamWakuum garyjy maşyntaýýar önümi boşatmak we aňsat arassalamak üçin;

13.Sowatmak we howpsuzlyk üçin izolýasiýa gatlagy bolan 3 gatlak, çykdajylary tygşytlamak üçin operatory we daşky gurşawyň temperaturasyny goraýar;

14. Wakuum mikser enjamyWakuum motorly material enjamyny ulanmak, ýönekeý we amatly işlemek.

15.Çalt sowatmak üçin sowuk suw sowatmagyWakuum mikser gomogenizatorymaşynyň bölekleriniň ömrüni uzaltmak;

16.  Wakuum mikser gomogenizatoryatingyladyş ulgamy bilen hakyky temperatura gözegçilik etmek üçin temperatura ekrany bar;

17.Gatnaşykda material ýylylyk geçiriji gurşaw bilen gyzdyrylýar, ýyladyş birmeňzeş we temperatura sazlanýar.

18.Esasy gazanyň emulsiýa prosesi tozanyň we mikroorganizmleriň hapalanmagynyň öňüni alýan doly möhürlenen ýagdaýda amala aşyrylýar.

19.MateriallaryWakuum garyjy maşyngazanda gomogenizatoryň ýokary tizlikli içki aýlanyş gyrkymynyň üsti bilen emulsiýa edilýär we öňe we ters tarapa garylýar.

20.Gazanyň diwaryna ýapyşmak, öli burçlary galdyrmazlyk meselesini netijeli çözüň we ýygylygy öwürmek tizligini dolandyryş enjamy tizligini esassyz edip biler.

Tehniki parametr:

Model

Potensial (L)

Gazanyň esasy güýji (kw)

Nebit suw küýzesi (kw)

Gidrawlik göteriji güýji (kw)

Jemi kuwwat (kw)

Esasy tank

Suw çüýşesi

Nebit çüýşesi

Garyjy motor

Gomogenizator motor

RPM garyşdyrmak

Gomogenizator RPM

Bug bilen ýylatmak Elektrik ýyladyşy
ZT-KB-150

150

120

75

1.5

2.2--4

0-63

0-3000

1.5

1.5

13

30

ZT-KB-200L

200

170

100

2.2 2.2-5.5

1.5

1.5

15

40

ZT-KB-300

300

240

150

2.5

4.0--7.5

1.7

1.7

18

49

ZT-KB-500

500

400

200

4.0

5.0--8.0

2.2

2.2

24

63

ZT-KB-1000

1000

800

400

5.5

7.5--11

2.2

2.2

30

90

3000-e çenli

 

 

Bellik: Maşyn dimensioon motor güýji müşderileriň ussahanasyna görä düzülip bilner

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam:

Azyk senagaty: şokolad gabygy, miweli sogan, gorçisa, şlak torty, salat sousy, alkogolsyz içgiler, mangonyň suwy, pomidor, şeker ergini, iýmit tagamy, goşundylar we ş.m.

8, nanomateriallar: nano kalsiý karbonat, nano örtükler, her dürli nano material goşundylary we ş.m.

Opsiýa

1.  Wakuum garyjy maşyn

tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 100L 5000L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme.

6.Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek.

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär.

8.Arassalamak prosesi haýyşy boýunça SIP elýeterlidir.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: