• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

ýokarky gomogenizator bilen wakuum gomogenleşdiriji emulsifikator | Kosmetiki garyjy maşyn

Gysgaça düşündiriş:

1. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

2. materiallar.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. başlyk 30 gün

7. ulgamyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsifikasiýa edýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler

8. 100 litrden 5000 litre çenli kuwwat


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Kosmetiki garyjy maşynÜýtgeýän ýygylygy garyşdyrmak: Bir taraplaýyn garyşdyrmak, üýtgeýän ýygylyk tizligini sazlamak, 0-63RPM.

2. Aladasyz hilini üpjün etmek üçin esasy komponentleriň asyl getirilen marka üpjün edijisi.

3. Emulsifikasiýa işini ep-esli aňsatlaşdyrýan we optimizirleýän we emulsifikasiýa6-nyň artykmaçlyklaryny doly görkezýän emulsiýa prosesine görä.

4.Kosmetiki garyjy maşynesasy küýze: Material giriş, wakuum ölçeýji, wakuum klapan, aýna görnüşi, howa süzgüji, atyr atyjy we ş.m.

5. Kosmetiki garyjy maşynPLC gözegçilik ediji maşyn monitor maşynynyň işlemegini aňsatlaşdyrýar;

5

6. Wakuum materialyny siňdirmek we esasanam poroşok materiallary üçin tozan bolup biler;

7. Üýtgeýän ýygylygy garyşdyrmak: Bir taraplaýyn garyşdyrmak, üýtgeýän ýygylyk tizligini sazlamak, 0-63RPM;

8. Aladasyz hilini üpjün etmek üçin esasy komponentleriň asyl getirilen marka üpjün edijisi;

9 .Emulsiýanyň işleýşini ep-esli ýeňilleşdirýän we optimallaşdyrýan we emulsiýanyň artykmaçlyklaryny doly görkezýän emulsiýa prosesine laýyklykda.

10. Wakuum emulsifikatorynyň esasy gazany: Material giriş, vakuum ölçeýji, wakuum klapan, aýna görnüşi, howa süzgüji, atyr atyjy we ş.m.

11. Talap boýunça aşakdaky ulgamlar islege bagly: Baglama ulgamy, zarýad beriş ulgamy, sowadyş / ýylylyk temperaturasyna gözegçilik ulgamy, vakuum ulgamy, azotdan goramak ulgamy, kondensasiýa we dikeldiş ulgamy, PH bahasy onlaýn ölçeg we gözegçilik ulgamy, CIP arassalaýyş ulgamy we ş.m.

12. Düwmeleriň görnüşini dolandyrmak paneli: Temperaturanyň, wagtyň, gomogenizasiýa, emulsiýa, ýygylygy öwürmek, wakuum we gidrawliki götermek ýönekeý we amatly.

13.Kosmetiki garyjy maşyntöhmet atmak önümleri aseptik bolmak talaplaryny kanagatlandyryp biler.

14. Birmeňzeş aşaky: Üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak 0-3600r / min, Simens motory, durnukly işleýşi we uzak ömri, tekiz aşaky klapan çykarylyşy, esasy gazanyň çykarylyşyny el bilen zyňyp biler.

15.Kosmetiki garyjy maşynkosmetika fabriginde we derman önümlerinde dürli görnüşli pasta, krem ​​önümleri öndürmek üçin amatlydyr.

16 .Hemiki, kosmetika, derman we azyk senagaty üçin gaty kiçi bölejiklere eýe bolan durnukly emulsiýa kremleri, süýt, jeller, balzamlar, losýonlar, melhemler, diş pastalary we ş.m. öndürmek üçin ýörite döredildi.

17. .Gomogenizasiýa vakuum emulsifikator garyjy, ýygylygy öwürmek wagtyny gomogenizatory saýlap biler we iň ýokary aýlanma tizligi 4500 r / min.

18. Üç gezek garyşdyrmak, dürli tehnologiki talaplary kanagatlandyryp bilýän tizligi sazlamak üçin getirilýän ýygylyk öwrüjisini kabul edýär.

19.Kosmetiki garyjy maşynGomogenizatoryň, mikseriň we agitatoryň içinde arassalamak üçin amatly gidrawliki göteriji ulgam.

20 .Miksi görnüşi Has ýokary hilli önümlere ýetmek üçin goşa ugry garyşdyrmak we ýokary gyrkymly gomogenizator emulsifikatory

21. Göçürilýän suw we ýag fazasy: çeýe önümçilik, önümleri aýratyn öndürmek üçin ulanylyp bilner.

22. Göteriş ulgamlary öz islegiňiz üçin bir silindrli götermek we goşa silindrli götermegi öz içine alýar.

23. Esasy vakuum gomogenizator enjamynda elektrik gyzdyrmak üçin goşa temperatura barlaglary we dolandyryjylary;

24. Amalyň talaplaryna laýyklykda, tank korpusy elektrik ýyladyşyny gyzdyryp we sowadyp biler.

25.Kosmetiki garyjy maşyn 2 mikrometriň ajaýyp bölejik ölçegi we deň paýlanýar.

26. Kesgitli impelleriň deşikleri we diwar gyryjylary bilen gapma-garşylykly garyşyk ulgamy.

27.Kosmetiki garyjy maşynSpreý top, müşderiniň CIP ulgamyna birikmek üçin enjamlaşdyrylandyr.

28. Wakuum birmeňzeş enjamlaryň aýratynlyklary GMP düzgünlerine laýyk gelýär.

29.

30. Maşyn, kosmetika zawodynda we derman önümçiliginde dürli görnüşli pasta, krem ​​önümlerini öndürmek üçin amatly.

Tehniki parametr:

Model

Potensial (L)

Motory emulsiýa ediň

Garyjy motor

Gural güýji

(bug / elektrik gyzdyrmak)

Çäklendirilen vakuum (Mpa)

Ölçegi (mm)

L * W * H.

Esasy küýze

Potag gazany

Suw küýzesi

KW

RPM

KW

RPM

100

100

50

80

4

0-3000

1.5

0-63

10/37

-0.095

2385 * 2600 * 200-2900

200

200

100

160

5.5

2.2

12/40

2650 * 3000 * 2400-3100

500

500

250

400

11

4

18/63

 

1000

1000

500

800

15

5.5

30/90

 

2000-nji ýyl

2000-nji ýyl

1000

1600

18

7.5

40/120

 

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jamazyk senagaty: şokolad gabygy, miweli sogan, gorçisa, şlak torty, salat sousy, alkogolsyz içgiler, mangonyň şiresi, pomidor, şeker ergini, iýmitiň mazmuny, goşundylar we ş.m. 8, nanomateriallar: nano kalsiý karbonat, nano örtükler, her dürli nano material goşundylary we ş.m.

Opsiýa:

1. tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ;

2. Kuwwaty: 100L 5000L çenli;

3. Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi;

4. atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug ýyladyş görnüşi;

5. dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Açar aşagy;

6. Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek;

7. paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär;

8. SIP arassalamak prosesi haýyşy boýunça elýeterlidir.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: