• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Müşderi taslamalary

Önümiň beýany “Zhitong” ergini bilen “Body Lotion” krem ​​öndürýän maşynlar dükany

Hytaýda iň uly derini bejermek we saç bejermek boýunça kärhanalaryň biri täze taslama üçin köne zawodda işini giňeltdi.ýöne boş ýer bilen.

“Zhitong GM” bu işe gatnaşdy we iş dükanyna baryp gördi.beýikligi enjam üçin çäklidigini tapyň.we boş ýer gaty az.Ahyrynda.maslahat berlen müşderiniň kesgitlenen görnüşi bolmalyWakuum emulsifikasiýa mikser enjamyaşaky disperser enjamy bilen.weRO suw arassalaýyş ulgamyGomogenizasiýa mikserine ýapyk bug bug generatorynyň aýratyn otagyny hem ýerleşdirip biler.

Ahyrynda.in engineener toparymyz ussahananyň maşynyny we ýerleşişini dizaýn etdi we müşderi biziň çözgüdimizi tassyklady.

Müşderiniň ikinji gezek hyzmatdaşlygy üçin ynanýandygy üçin sag boluň.

ef06148a