• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň medeniýeti

Kärhananyň ruhy

hil, standart, yhlas, täzelikSevice düşünjesi çyn ýürekden hyzmat etmek, ýeňiş gazanmak.

Kärhananyň geljegi

Hytaýyň kosmetika maşynlary pudagynda birinji derejeli kärhana gurmaga çalyşýar

Kärhananyň maksatlary

tehnologiki täzelik, ajaýyp hyzmat, kämillik gözlemek.

Kärhananyň ýörelgesi

pertect hili bilen bütin dünýäde abraý gazanmak.

Enterpvise pelsepesi

Şuňa meňzeş ideallary we ynançlary saklamak, tutanýerlilik bilen öňe gitmek.