• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Ss tank garyjy mikser bilen gomogenizator emulsifikator mikseri

Gysgaça düşündiriş:

1. Easyeňil işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2. Polat materialyna degiň: ss316L

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4.Güýç üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

5. Okamak wagty 30 gün

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Gomogenleşdiriji kelle ýokary gyrkymly tokly emulsiýa mikserini kabul edýär we haýal tizlik bilen döwmek we garyşdyrmak gazanyň düýbüne we diwaryna awtomatiki ýapyşar.Material mikronizasiýa.

2.Emulsifikasiýa, garyşyk, birleşmek, dispersiýa we ş.m. gysga wagtyň içinde tamamlanyp bilner.

3. GMP talaplaryna doly laýyk öndürilen we häzirki wagtda içerde we daşary ýurtlarda iň ajaýyp we ideal melhem we krem ​​öndürýän enjamdyr.

4.operasiýa howpsuzlygy üçin poslamaýan polat platformasy.

homogenizer emulsifier mixer with ss tank stirrer mixer

5.Birmeňzeş kelle ýokary gyrkymly tokly emulsiýa mikserini kabul edýär we haýal tizlik bilen döwmek we garyşdyrmak gazanyň düýbüne we diwaryna awtomatiki ýapyşar.Material mikronizasiýa.

6.Garyşyk gurluşy doly kebşirlenen usuly kabul edýär, garyşyk padiň gurluşy 45 dereje tertipleşdirilýär we bogunlar 90 dereje burçuň döremezligi, materiallaryň saklanmazlygy we arassalanmagy üçin mümkin boldugyça mümkin. has amatly.
7.Çarçuwaly diwar döwmek üçin ýörite enjam kabul edilýär we herekete getiriji täsir güýji basgançakly ýygylygy öwrüliş tizligini sazlaýjy tarapyndan sazlanýar we tizlik 12-120 aýlaw tizliginde özbaşdak sazlanyp bilner.Rul dürli ýapyşykly materiallaryň emulsiýa gaýtadan işlenişine uýgunlaşdyrylyp bilinjek ýokardan aşaklygyna sagat ugruna öwrülýär.
8.Homörite gyrkyjy emulsifikasiýa gomogenizator kabul edilýär we material ýokary tizlikli aýlanýan rotor bilen berk sorulýar we material gysylýar we güýçli gyrkylýar.Gomogenizasiýa enjamy, gazanyň korpusynyň merkezine gurlup, ölen burçlary ýok etmek üçin küýzäniň bedenindäki materialy tebigy edip, materialyň has ýokary hilli bolmagy üçin birleşdirilip bilner.
9.Motoryň tizligini, durnukly tizligi we güýçli torky kanagatlandyrmak üçin ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýjy enjam arkaly ýygylygy öwürmek häkimi dolandyryp biler.
10.Heatingyladyş, sowatmak, garyşdyrmak, birmeňzeş dolandyryş düwmeleri we temperaturany ölçemek gurallary ýaly ähli funksiýalar işlemek üçin amatly we ygtybarly dolandyryş kabinet panelinde jemlenendir.
11.Bu enjam işlemek aňsat, öndürijiliginde durnukly, birmeňzeşleşmekde oňat, önümçilik netijeliliginde ýokary, arassalamak aňsat, gurluşynda amatly, meýdany kiçi we awtomatlaşdyryşda ýokary
12.Spiral lentany döwmek we garyşdyrmak önümi garyşdyrmagy aňsatlaşdyryp biler we garyşmagyň netijeliligi adaty çarçuwanyň garyndysyndan azyndan 2/3 ýokarydyr;
13.Birmeňzeş kelläni ýokary takyklygy we dinamiki deňagramlylyk talaplaryny üpjün etmek üçin ýokary takyklyk bilen işleýän merkez işleýär.Şol bir energiýa girişi bilen, adaty dişli halka disperserinden 2 ~ 5μm has inçe emulsiýa öndürip biler;
14.Gazanyň penjesindäki ýylylyk geçiriji gurşaw, materialyň gyzdyrylmagyny amala aşyrmak üçin elektrik gyzdyryjy turba bilen gyzdyrylýar.
15.Sowadyjy suw materialy sowatmak üçin kurtka birikdirilip bilner
16.Operasiýa Mezzaniniň daşynda izolýasiýa gatlagy bilen amatly we ýönekeý
17.Içerki we daşarky aýlanyşyň birmeňzeş görnüşi, has ýokary gomogenizasiýa netijeliligi.Sikl wagtyny tygşytlaň

Dizaýn tertibi

Profil

Leeke gatlakly tank

Iki gatly tank

Üç gatly tank

Tank materialy

SS304 ýa-da SS316L

Ses

20T çenli

 

 

Basyş

Wakuum-1Mpa

Gurluşy

bir gatlak

Içki gatlak + penjek

içki gatlak + penjek + izolýasiýa

Sowadyş usuly

No

buz suwy / sowadyjy suw

buz suwy / sowadyjy suw

ýyladyş usuly

NO

elektrik / bug bilen ýylatmak

elektrik / bug bilen ýylatmak

Agitator görnüşi

müşderiniň islegine görä

 

tizlik 0--63 aýlaw

Bölümleriň maglumatlary

 

 

 

 

ýarym gapak açyk

CIP arassalaýjylaryň dürli görnüşleri

Steril respirator

Giriş we çykyş sanitariýa klapan

Giriş we çykyş sanitariýa klapan

 

7.Paddle blender. (Müşderiniň talaplaryna laýyklykda)

 

9. Merdiwan

Tehniki parametr:

Model

kuwwaty

Gomogenizator motor

Agitator motor

Ölçeg MM
(L * H * H)

kw

RPM

kw

RPM

ZT-200

200L

3

0-3000

1.5

0-63

1500 * 2100 * 2700

ZT-500

500L

4

0-3000

2.2

0-63

1800 * 2200 * 2800

ZT-1000

1000L

5.5

0-3000

4

0-63

2200 * 2400 * 3000

ZT-2000

2000L

7.5

0-3000

5.5

0-63

2450 * 2650 * 3100

ZT-3000

3000L

11

0-3000

7.5

0-63

2650 * 2780 * 3200

ZT-5000

5000L

15

0-3000

11

0-63

2950 * 2950 * 3450

20000-e çenli

 

 

 

 

 

 

Bellik: maşynyň ululygy müşderiniň islegine görä esas döredip biler

Arza

Garyşyk: şeraplar, şampunlar, ýuwujy serişdeler, şiräniň konsentratlary, gatyk, desertler, garylan süýt önümleri, syýa, emal.

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birmeňzeşleşmegi, süýt önüminiň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam.

Derini ideg etmek üçin krem, sakgal krem, şampun, diş pastasy, sowuk krem, gün şöhlesi, ýüzi arassalaýjy, iýmitlendiriji bal, ýuwujy serişde, şampun we ş.m.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 200L-den 5000L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

7.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: