• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

PLC goşa gidrawlik silindr wakuum gomogenizator mikser | Kosmetika enjamlary

Gysgaça düşündiriş:

1. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

2. materiallar.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. başlyk 30 gün

7. ulgamyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsifikasiýa edýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler

8. 100 litrden 5000 litre çenli kuwwat


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Kosmetika enjamlaryDolandyryş şkafy PLC ýa-da düwme dolandyryşy hökmünde dizaýn edilip bilner;

2. Iýmitlendirmek (gaty we suwuk goşundylary gönüden-göni iş otagyna iýmitlendiriň, soňra garyşdyryň we ýapylmazlyk üçin doly);

3. Çylşyrymly gyryş tagtasy garyşyk gämi her dürli çylşyrymly resept üçin amatlydyr we optimizasiýa täsirini gazanýar;

4. Polietetrafluroetilen galyndy tagtasy garyşyk çukuryň bedenine laýyk gelýär we gazanyň diwaryndaky ýapyşyk materiallaryny ýok edýär;

 

PLC Double hydraulic cylinder vacuum homogenizer mixer

5. Kosmetiki enjamlar öwrenmek aňsat, innowasiýa emulsifikasiýa dolandyryş ulgamy laboratoriýa gurşawy üçin döredildi.Allhli parametrleri aňsatlyk bilen sazlap bolýar.Hat-da eller reňkli materiallar, gözegçilik etmek henizem aňsat.

6. Dolandyryş şkafy PLC ýa-da düwme dolandyryşy hökmünde dizaýn edilip bilner.

7. Iýmitlendirmek (gaty we suwuk goşundylary gönüden-göni iş otagyna iýmitlendiriň, soňra garyşdyryň we ýapylmazlyk üçin doly).

8. Çylşyrymly gyryş tagtasy garyşyk gämi her dürli çylşyrymly resept üçin amatlydyr we optimizasiýa täsirini gazanýar;

9. Polietetrafluroetilen galyndy tagtasy garyşyk çukuryň bedenine laýyk gelýär we gazanyň diwaryndaky ýapyşyk materiallaryny ýok edýär;

10.Nemes tehnologiýasy arkaly öndürilen birmeňzeş gurluş, import edilýän goşa uçly mehaniki möhürleme effektini kabul edýär.Emulsiýanyň iň ýokary aýlanma tizligi 4200 rpm, iň ýokary gyrkylyk inçeligi 0,2-5μm ýetip biler.

11. Motoryň güýjüni has düýpli we güýçli ýokarlandyrmak üçin gazyň düýbüne gomogenizator oturdylýar.D8 az önüm öndürilende, birmeňzeş täsir edip biler;

12. Güýçlilik deňagramlylygy izotaktiki egrilik rotory, ýokary derejeli we gykylykly bolmagy üçin suwuk ýokary kuwwatlylygy kesmek, sürtmek, merkezden gaçyryş işini amala aşyrmak üçin degişli gurluş bilen stator bilen gabat gelýär;deri gazanyň korpusy we turba üstündäki aýna polat 300EMSH (arassaçylyk derejesi) Daily Chemical we GMP kadalaşdyrylyşyna laýyk gelýär;

13. Suwuk ýokary kuwwatlylygy kesmek, sürtmek, merkezden gaçyryş we inçe we gygyrmak üçin degişli gurluş;deri gazanyň korpusy we turba üstündäki aýna polat 300EMSH (arassaçylyk derejesi) Daily Chemical we GMP kadalaşdyrylyşyna laýyk gelýär;

14. Dolandyryş ulgamy: Düwmeleri dolandyrmak, Her funksiýany aýratyn dolandyryp bolýar.Duýgur ekran dolandyryş paneli islege bagly däl.

15.wakuum emulsifikator mikserikompaniýamyz tarapyndan öndürilen köp görnüşi öz içine alýar.Birmeňzeş ulgamlar ýokarky gomogenizasiýa, aşaky gomogenizasiýa, içerki we daşarky aýlanyş gomogenizasiýasyny öz içine alýar.

16.Kosmetika enjamlaryýönekeý işlemek, durnukly öndürijilik, oňat birleşmek, ýokary önümçilik netijeliligi, amatly arassalamak, amatly gurluş, kiçi pol meýdany we ýokary awtomatlaşdyryş we ş.m. ýaly aýratynlyklara eýe;

17.Kosmetika enjamlaryemele gelen goşa uçly mehaniki möhür effektini kabul edýär. Iň ýokary emulsiýa öwrüm tizligi 3500 rpm, ýokary gyrkylyk inçeligi 0,2-5um ýetip biler;

18. Esasy gazanyň gapagy göteriji ulgamy kabul edip biler, arassalamak aňsat we arassalaýyş täsiri has aýdyň, esasy gazanyň egilişini kabul edip biler.

19. enjam halkara ülňülerine laýyk gelýän import edilýän elektrik enjamlaryny kabul edýär;

20. Gomogenizatoryň içindäki mehaniki möhür üçin has uzak wagtlap birleşdirmek üçin sowadyş ulgamy;

21.Kosmetika enjamlaryBug we elektrik bilen ýylatmak üçin dürli kurtka dizaýnlary bar;

22. Wakuum, gidrawlik nasos we işçiler üçin birnäçe howpsuzlygy goraýyş enjamlary;

23.Kosmetika enjamlaryGidrawlik göteriji ulgam, garyşyk ulgamy, gomogenizator ulgamy we ýyladyş sowadyş ulgamy bilen;

24. Çotgasyz hereketlendiriji tozan öndürmeýär, pes ses we durnukly işleýär;

Gomogenizatoryň içindäki ömrüň dowamlylygyny mehaniki möhürlemek üçin sowadyş ulgamy;

25. Gazanyň gapagyny erkin göterip we peseldip bilýän we gazanyň egilmegi ýaly funksiýalara eýe bolan nebit basyşyny göteriji ulgam bilen üpjün edilen.

26. Üýtgeşik gurluşy we ygtybarly möhürlemesi bilen ösen gomogenizator (mehaniki möhür Germaniýa Bergman önümini kabul edýär) we emulsiýa aýlanyş tizligi 0-3500 aýlaw.

27. Gowy hilli emulsiýa önümini almak üçin ýag we suw fazalary materiallaryny ýokary tizlikde garyşdyrmak.material wakuum astyndaky turba esasynda nebit çüýşesinden we suw çüýşesinden emulsiýa tankyna çekildi.

Tehniki parametr:

Tehniki parametrler

umumy güýji (kw)

Model

Esasy tank

Suw çüýşesi

Nebit çüýşesi

Gazanyň esasy güýji (kw)

Nebit suw küýzesi (kw)

Gidrawlik göteriji güýji (kw)

Potensial (L)

Garyjy motor

Gomogenizator motorly motor

RPM garyşdyrmak

gomogenizator RPM

bug bilen ýylatmak

elektrik ýyladyş

ZT-KB-150

150

120

75

1.5

2.2--4.0

0--63

0-3000

1.5

1.5

13

30

ZT-KB-200L

200

170

100

2.2

2.2--5.0

1.5

1.5

15

40

ZT-KB-300

300

240

150

2.5

4.0--11

1.7

1.7

18

49

ZT-KB-500

500

400

200

4

5.0--11

2.2

2.2

24

63

ZT-KB-1000

1000

800

400

5.5

7.5--11

2.2

2.2

30

90

3000-e çenli

 

 

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jamazyk senagaty: şokolad gabygy, miweli sogan, gorçisa, şlak torty, salat sousy, alkogolsyz içgiler, mangonyň şiresi, pomidor sogan, şeker ergini, iýmitiň mazmuny, goşundylar we ş.m. nanomateriallar: nano kalsiý karbonat, nano örtükler, her dürli nano material goşundylar we ş.m.

Opsiýa

1. tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ;

2. Kuwwaty: 100L 5000L çenli;

3. Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi;

4. atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug ýyladyş görnüşi;

5. dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Açar aşagy;

6. Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek;

7. paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär;

8. SIP arassalamak prosesi haýyşy boýunça elýeterlidir.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: