• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

wakuum garyjy maşyn, ýokarky birmeňzeş hereketlendiriji | kosmetiki emulsifikator

Gysgaça düşündiriş:

1 ..“Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

2. materiallar.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. başlyk 30 gün

7. ulgamyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsifikasiýa edýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler

8. 100 litrden 5000 litre çenli kuwwat


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Emulsifikasiýa gazany, işleýän platforma, ýag we suw küýzesi, ýag we suw küýzesi we gözegçilik ediji ýaly ýokary göteriji emulsifikator;Gazany emulsiýa etmek, gazanyň emulsiýasy we gazanyň gapagyny emulsiýa etmek, garyşyk mehanizmi, zyňmak, sowatma aýlanyş mehanizmi, vakuum edaralary we emulsiýa gazanyň gapagyny götermek mehanizmi, garyşdyrmak, zyňmak, sowatmak sikl maşynlary, wakuum edaralary we emulsiýaly gazanyň gapagy göteriji mehanizmiň dolandyrylýan ujuny kontrolleýjiniň çykyşyna birikdirýär.

2.Kosmetiki emulsifikator200L-den 2000L-e çenli iş kuwwaty;

2

3. 10,000 ~ 180,000 cps ýapyşykly ýokary ýapyşykly material üçin amatly;

4.Kosmetiki emulsifikatorgaryşdyrmak we paddel garyşdyrmak aýratyn ýa-da şol bir wagtyň özünde ulanylyp bilner.Maddy granulasiýa, emulsiýa, birmeňzeş garyşyk, dispersiýa we ş.m. gysga wagtyň içinde tamamlanyp bilner;

5.Kosmetiki emulsifikatorýokary tizlikli garyndydan soň materialyň köpürjikleriň döremeginiň öňüni almak üçin wakuum şertlerinde amala aşyrylýar we arassaçylyk we önelgesizlik talaplaryna laýyk bolup biler;

6. Güýçli deňagramly ýörite egriniň rotory, pastanyň inçe bolmagyny üpjün etmek üçin suwuklygy, ýokary energiýa gyrkymyny, freze we merkezden gaçyryşy gazanmak üçin degişli gurluşyň statoryna laýyk gelýär.

7. GMP talaplaryna doly laýyk gelýän, küýzäniň korpusynyň üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan aýnasy;

8. Esasy emulsifikasiýa çäýneginde we ýag we suw garyjylarda birmeňzeş birleşdiriji we agitatorlar üçin üýtgeýän tizlik;

9.Kosmetiki emulsifikatorgomogenizator taýýar önümi çykarmak üçin geçiriji nasos hökmünde hem işleýär;

10.Kosmetika enjamyEsasy emulsifikasiýa çäýneginde we ýag we suw garyndylarynda birmeňzeş birleşdiriji we agitatorlar üçin üýtgeýän tizlik;

11. heatingyladyş we sowatmak üçin goşa kurtka;Agitasiýa ulgamynyň penjiresi we yşygy bar.

12.Kosmetika enjamyGaryşdyrmak we birmeňzeşleşdirmek, dürli önümçilik prosesleriniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin import edilýän ýygylyk öwrüjisini kabul edýär;

13. Çylşyrymly gyryş tagtasy garyşyk gämi her dürli çylşyrymly resept üçin amatlydyr we optimizasiýa täsirini gazanýar;

Güýçlilik deňagramlylygy izotaktiki egrilik rotor, suwuklygyň ýokary ukyply kesilmegini, sürtülmegini amala aşyrmak üçin degişli gurluş bilen stator bilen gabat gelýär,

14.Kosmetika enjamyMaterialyň önelgesizlik talaplaryna laýyk bolmagy üçin vakuum defoaming, wakuum sorujy (suw, ýag, poroşok) ulanylyp bilner.

15. Motoryň güýjüni has düýpli we güýçli ýokarlandyrmak üçin gazyň düýbüne gomogenizator oturdylýar.Az önümçiligiň dowamynda birmeňzeş täsir edip biler;

16.Tanklaryň materialy ýokary hilli içerki SUS304 we SUS 316 kabul edýär.

17. Has köp müşderi üçin bug we elektrik ýyladyşy üçin dürli kurtka dizaýnlary;

18. Esasy vakuum gomogenizasiýa blenderinde elektrik ýyladyş üçin iki gezek temperatura barlaglary we dolandyryjylar has takyklygy ätiýaçlandyrýarlar Wakuum ulgamy garyşyk wagtynda howa köpürjiklerini çykarmak we ingredientleri geçirmek;

19.Gomogenizasiýa vakuum emulsifikator garyjy, ýygylygy öwürmek wagtyny gomogenizatory saýlap biler we iň ýokary aýlanma tizligi 4500 r / min;

20. 2 mikrometriň ajaýyp bölejik ölçegi we deň paýlanylýar;

21.Kosmetika enjamyÇykdajylary tygşytlamak üçin gowy sowatmak we ýylatmak prosesi bilen ýylatmak we sowatmak üçin goşa penjek.

Tehniki parametr:

Model Potensial (L) Motory emulsiýa ediň Garyjy motor Gural güýji(bug / elektrik gyzdyrmak) Çäklendirilen vakuum (Mpa) Ölçegi (mm)L * W * H.
Esasy küýze Potag gazany Suw küýzesi KW RPM KW RPM
150 150 75 120 7.5 0-3000 1.1 0-63 

 

 

 

 

13/30 -0.09 2180 * 2500 * 26500 * - 2700
200 200 160 50 7.5 1.5 15/40 2380 * 2600 * 200-2900
300 300 240 160 11 2.2 18/49 3000 * 3400 * 2500-3600
500 500 400 400 11 4 24/63 3400 * 3500 * 2900-3900
1000 1500 800 800 15 5.5 30/90 3600 * 4200 * 3300-4600
2000-nji ýyl 2000-nji ýyl 1000 1600 18.5 7.5 40/120 4200 * 4800 * 3800-5400

Arza

kosmetika, azyk, derman, plastmassa rezin, çap we boýag, çap syýa, asfalt we beýleki pudaklarda köp sanly amaly bar.
1, nepis himiki maddalar: plastmassalar, doldurgyçlar, ýelimler, rezinler, silikon ýagy, möhürleýjiler, süýümli, surfaktantlar, uglerod gara, hapalaýjy serişde, ýagtylandyryjy, deri goşundylary, koagulantlar we ş.m.
2, nebithimiýa senagaty: agyr nebit emulsiýasy, dizel ýagy emulsiýasy, çalgy ýagy we ş.m.
3, gündelik himiýa senagaty: ýuwujy poroşok, konsentrirlenen kir ýuwujy serişde, suwuk ýuwujy serişdeler, her dürli kosmetika serişdeleri, derini bejermek önümleri we ş.m.

Opsiýa:

1. tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2. Göwrümi: 2000 litre çenli 150 litr

3. Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4. atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5. dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6. Has giňişleýin görnüş üçin kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek

7. SIP arassalamak prosesi haýyşy boýunça elýeterlidir

8. Teflon gyryjy bilen iki taraplaýyn garyşyk paddeli

9. Gomogenizatoryň içindäki mehaniki möhür üçin has uzak wagtlap birleşdirmek üçin sowadyş ulgamy;

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: