• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar poslamaýan polatdan ýasalan gaplar

Gysgaça düşündiriş:

1. Easyeňil işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2. Polat materialyna degiň: ss316L

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4.Güýç üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

5. Okamak wagty 10 gün

 

 


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Emulsiýa, garyşyk, birleşmek, dispersiýa we ş.m. gysga wagtyň içinde tamamlanyp bilner.

2.Pateriýa içindäki ýylylyk geçiriji gurşaw bilen material gyzdyrylýar, ýyladyş birmeňzeş we temperatura sazlanýar.

3.operasiýa howpsuzlygy üçin poslamaýan polat platformasy.

4.Birmeňzeş kelle ýokary gyrkymly tokly emulsiýa mikserini kabul edýär we haýal tizlik bilen döwmek we garyşdyrmak gazanyň düýbüne we diwaryna awtomatiki ýapyşar.Material mikronizasiýa.

stainless steel blending tanks stainless steel mix tanks

5.Gatnaşykda material ýylylyk geçiriji gurşaw bilen gyzdyrylýar, ýyladyş birmeňzeş we temperatura sazlanýar.

6.Garyjy tanky 120 dereje gyzdyryp ýa-da sowadyp bolýar.

7.Sagat ugry boýunça çarçuwaly görnüşli diwar gyjyndyrmasy, sagat strelkasynyň garşysyna aýlaw görnüşi, gyryjy agitator iş wagtynda merkezden gaçyryş effektini döredýär we tetrafluoroetilen gyryjy gazanyň diwaryna ýakyn.

8.Gazanyň diwaryna ýapyşmak, öli burçlary galdyrmazlyk meselesini netijeli çözüň we ýygylygy öwürmek tizligini dolandyryş enjamy tizligini esassyz edip biler.

9. Birmeňzeş garyşdyrmak we paddeli garyşdyrmak aýratyn ýa-da şol bir wagtda ulanylyp bilner.Maddy dispersiýa, gomogenizasiýa, emulsiýa, garyşyk we garyşyk gysga wagtyň içinde tamamlanyp bilner
10.Üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan korpus, orta gatlak, ýylylyk izolýasiýa gatlagy we material kontakt bölegi 316L, orta gatlak 304 poslamaýan polat, ýylylyk izolýasiýa gatlagy bolsa 304 poslamaýan polatdan ybaratdyr. .

11.Bütin maşynyň gurluş dizaýny ýerliklidir, materiallary saýlamak ajaýyp we iň gowy emulsiýa ulgamy.

12.Basgançakly tizligi kadalaşdyrmak, 6000 rpm-a çenli ýokary tizlik, kesiş tizligiňiz üçin 66m / s ýokary.

13.Howpsuzlygy üpjün etmek üçin artykmaç ýüklemek, goşa gorag we izolýasiýa.

14.Işleýän kellesi, gaýtadan ulanyp boljak poslamaýan polatdan ýasalýar, GMP standarty.

15.Enjamlaryň modul dizaýny, islendik ulgam çeýe birleşdirilip bilner.

Dizaýn tertibi

Profil

Leeke gatlakly tank

Iki gatly tank

Üç gatly tank

Tank materialy

SS304 ýa-da SS316L

Ses

20T çenli

 

 

Basyş

Wakuum-1Mpa

Gurluşy

bir gatlak

Içki gatlak + penjek

içki gatlak + penjek + izolýasiýa

Sowadyş usuly

No

buz suwy / sowadyjy suw

buz suwy / sowadyjy suw

ýyladyş usuly

NO

elektrik / bug bilen ýylatmak

elektrik / bug bilen ýylatmak

 

Agitator görnüşi

müşderiniň islegine görä

 

tizlik 0--63 aýlaw

Bölümleriň maglumatlary

 

 

 

 

deşik açyň / basyş çukury

CIP arassalaýjylaryň dürli görnüşleri

Steril respirator

Giriş we çykyş sanitariýa klapan

Giriş we çykyş sanitariýa klapan

 

7.Paddle blender. (Müşderiniň talaplaryna laýyklykda)

 

9. Merdiwan

Tehniki parametr:

Model kuwwaty Gomogenizator motor Agitator motor Ölçeg MM(L * H * H)
kw RPM kw RPM
200 200L 3 0-3000 1.5 0-63  
500 500L 4 0-3000 2.2 0-63  
1000 1000L 5.5 0-3000 4 0-63  
2000-nji ýyl 2000L 7.5 0-3000 5.5 0-63  
3000 3000L 11 0-3000 7.5 0-63  
5000 5000L 15 0-3000 11 0-63  
             
20000-e çenli            

Arza

Garyşyk: şeraplar, şampunlar, ýuwujy serişdeler, şiräniň konsentratlary, gatyk, desertler, garylan süýt önümleri, syýa, emal.
Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam
Derini ideg etmek üçin krem, sakgal krem, şampun, diş pastasy, sowuk krem, gün şöhlesi, ýüzi arassalaýjy, iýmitlendiriji bal, ýuwujy serişde, şampun we ş.m.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 200L-den 5000L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

7.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: