• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Iki gezek gomogenizator wakuum emulsifikasiýa mikser enjamy | Kosmetika emulsifikatory

Gysgaça düşündiriş:

1. Iki esse ýokary birmeňzeştorque gyrkyjy motor dizaýny

2. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

3.Tank materiallary.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ýa-da Siemens 100 litrden 5000 litre çenli kuwwaty

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. Kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. 30 gün okaň

7.Sistemanyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsiýa berýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Aşakdaky material, önümler aşakdan çykyp biler.ýa-da önümi çalt çykarmak üçin nasos birikdirip bilersiňiz.

2.Daşary ýurtdan getirilýän SUS304 ýa-da SUS316L poslamaýan polatdan ýasaldy.Garyjy tankyň göwresi we turbasy aýna ýalpyldawuklygyna sezewar edilýär.

3.SS316 material aragatnaşyk bölümi.Kurtka gyzdyrmak, izolýasiýa gatlagy we içerki we daşarky ýalpyldawuk.

4.Gazanyň korpusy, üç gatly poslamaýan polatdan, Koreýa POSCO bilen kebşirlenýär.Bakyň korpusy we turbalary halkara ülňülerine doly laýyk gelýän aýna ýalpyldawuklygy kabul edýär.

Double Homogenizer Vacuum Emulsifying Mixer Machine

5. Kosmetika emulsifikatorybirmeňzeş gurluş nemes tehnologiýasy arkaly ýasalýar.Enjam goşa goşa mehaniki möhür effektini kabul edýär. Iň ýokary emulsiýa öwrüm tizligi 3500 rpm, ýokary gyrkylyk inçeligi 0,2-5um ýetip biler.

6.Kosmetika emulsifikatoryrozetka, önümler aşakdan çykyp biler.ýa-da önümi çalt çykarmak üçin nasos birikdirip bilersiňiz

7.Daşary ýurtdan getirilýän SUS304 ýa-da SUS316L poslamaýan polatdan ýasaldy.Garyjy tankyň göwresi we turbasy aýna ýalpyldawuklygyna sezewar edilýär.

8.SS316 material aragatnaşyk bölümi.Kurtka gyzdyrmak, izolýasiýa gatlagy we içerki we daşarky ýalpyldawuk.

9.Gazanyň korpusy, üç gatly poslamaýan polatdan, Koreýa POSCO bilen kebşirlenýär.Bakyň korpusy we turbalary halkara ülňülerine doly laýyk gelýän aýna ýalpyldawuklygy kabul edýär.

10.Wakuum operasiýasynda bu mikser daşarky howanyň we köpürjikleriň garyşyk kamerasyna girmeginiň we düýbünden ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

11.Üç gezek garyşdyrmak, dürli tehnologiki talaplary kanagatlandyryp bilýän tizligi sazlamak üçin getirilýän ýygylyk inwertoryny kabul edýär.

12.Contacthli kontakt bölekleri SS316L-den we aýna bilen ýalpyldawuk.

13.Gysga wagtyň içinde gutarjak önümiň süýümi, emulsiýa, garyşyk, dargamak we ş.m.

14.Kosmetika emulsifikatoryDürli ýapyşykly materiallar üçin takyk maglumatlary bermek üçin seslenme tizligini ölçemegi kabul edýär;

15.Turbalar bilen dik görnüşli içerki gomogenizatoryň daşky emulsiýasy we birmeňzeşligi;

16.Wakuum defoaming materiallary sanitariýa we aseptiki talaplara laýyklaşdyryp biler.Alnan vakuum sorujy material, esasanam poroşok önümleri üçin tozandan gaça durup biler.

17. wakuum emulsiýa enjamlarygaýtadan işlemegi ýönekeýleşdirýän ýyladyş we sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.

18.Kosmetika emulsifikatoryŞol enjamyň içinde, ýyladyş-eritme-emulsifikasiýa-howa köpürjiginiň peselmeginden (wakuum arkaly) gämileri üýtgetmän sowadyp bilersiňiz, bu önümçilik üçin köp zähmet we wagt tygşytlaýar.

19.Kosmetika emulsifikatoryhereketlendirijiniň güýjüni has düýpli we güýçli ýokarlandyrmak üçin gazanyň düýbüne oturdyldy.Az önümçiligiň dowamynda birmeňzeş täsir edip biler;

20.Gazandaky material ýokary tizlikli içki aýlanyş gyrkymy, gomogenizatoryň garyşmagy we emulsiýasy bilen, iki gezek garyşdyrmagyň tersine, sagadyň ugry boýunça diwaryň gyrylmagy, sagat tersine aýlanyş görnüşi bilen emulsiýa edilýär.

21.Tanklaryň hemmesiKosmetika emulsifikatoryüç kurtka.Enjamlary ýylatmak we sowatmak şol bir penjekde tamamlanýar.

22.Kurtkanyň daşky gatlagynda operatoryň ýanmagynyň öňüni alyp we önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün edip biljek alýumin silikat izolýasiýa gatlagy bar.

23.küýzeKosmetika emulsifikatoryaşaky klapan bilen enjamlaşdyrylan we zarýad beriji gapagy ýokary galdyryp, el bilen zyňmak, ýapgyt burçy 90 gradusdan ýokary bolup biler.

Tehniki parametr:

 

Model

Potensial (L)

Motory emulsiýa ediň

Garyjy motor

Gural güýji

(bug / elektrik gyzdyrmak)

Çäklendirilen vakuum (Mpa)

Ölçegi (mm)

L * W * H.

Esasy küýze

Potag gazany

Suw küýzesi

KW

RPM

KW

RPM

100

100

50

80

4

0-3000

1.5

0-63

10/37

-0.095

2385 * 2600 * 200-3000

200

200

100

160

5.5

2.2

12/40

2650 * 3000 * 2400-3200

500

500

250

400

11

4

18/63

 

1000

1000

500

800

15

5.5

30/90

 

2000-nji ýyl

2000-nji ýyl

1000

1600

18

7.5

40/120

 

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam:

.

(2) derman senagaty: lateks, emulsiýa, melhem (melhem), agyz siropy we ş.m.

(3) azyk senagaty: galyň sous, peýnir, agyz suwuklygy, çaga iýmiti, şokolad, şeker gaýnatmak we ş.m.

(4) himiýa senagaty: lateks, sous, saponifikasiýa önümleri, boýag, örtük, rezin, ýelimleýji, ýuwujy serişdeler we ş.m.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ;

2.Kuwwatlylygy: 500L çenli 500L;

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi;

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug ýyladyş görnüşi;

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Açar aşagy;

6.Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek;

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär;

8.Arassalamak prosesi haýyşy boýunça SIP elýeterlidir.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: