• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

wakuum gomogenizator krem ​​garyjy, öňünden mikser bilen | Kosmetika enjamlary

Gysgaça düşündiriş:

1. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

2. materiallar.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. başlyk 30 gün

7. ulgamyň düzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsifikasiýa edýän küýze, vakuum nasosy, gidrawlik ulgam, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler

8. 10 litrden 150 litre çenli kuwwat


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Kosmetika enjamlaryBir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum, ýyladyş we sowatmak boýunça doly amal;

2. Gomogenizatoryň içindäki mehaniki möhür üçin has uzak wagtlap birleşdirmek üçin sowadyş ulgamy;

3. Doly ulgamda bir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum, ýylatmak we sowatmak prosesi bar;

4.Kosmetika enjamlarygomogenizator üçin üýtgeýän tizlik1-3000R / min we agitator 1-63R / min.

3

5.Kosmetika enjamlaryBir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum, ýyladyş we sowatmak boýunça doly amal;

6. Mehaniki möhürlemek üçin sowadyş ulgamyKosmetika enjamlarygomogenizatoryň içinde has uzak wagtlap birleşdirmek üçin;

7..Düwürtik ulgamda bir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum etmek, ýylatmak we sowatmak prosesi bar;

8. Gomogenizator üçin üýtgeýän tizlik1-3000R / min we agitator 1-63R / min;

9. Bir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum etmek, ýylatmak we sowatmak üçin doly amal;

10. Gomogenizatoryň içindäki mehaniki möhür üçin has uzak wagtlap birleşdirmek üçin sowadyş ulgamy;

11. Doly ulgamda bir bölümde garyşdyrmak, dargatmak, emulsiýa etmek, birmeňzeşleşdirmek, wakuum, ýyladyş we sowatmak prosesi bar;

12.Kosmetika enjamlarygomogenizator üçin üýtgeýän tizlik1-3000R / min we agitator 1-63R / min;

13. Emulsifikasiýa effekti ýokary ýapyşykly we ýokary gaty mazmunly materiallar üçin has görnüklidir.

14. Esasy gazanyň iýmitlendiriji gözegçilik emulsiýasy we beýleki funksiýalary bilen köp sanly esbaplary bar. Degişli konfigurasiýa amala aşyrylýar.

15.Kosmetika enjamlaryNebit we suw küýzeleri proporsional klapanyň üsti bilen göni gomogenizatoryň içine girýär we wagt tygşytlap we netijeliligi ýokarlandyryp biler.

16. Aşaky gomogenizasiýa tertibi: Aşakdaky gomogenizasiýa 0-3000 RPM, üýtgeýän ýygylyk tizligini sazlamak, emulsiýa has doly we düýpli we önüm ajaýyp.

17. oilag gazany, suw küýzesi: heatingyladyş we dargatmak funksiýalary bilen enjamlaşdyrylan material 960 RPM-de gyzdyrmak, dargatmak we garyşdyrmak bilen öňünden taýýarlanyp bilner.

18. Üç gezek garyşyk, dürli tehnologiki talaplary kanagatlandyryp bilýän tizligi sazlamak üçin getirilýän ýygylyk inwertoryny kabul edýär.

19. Amal talaplaryna laýyklykda,Kosmetika enjamlarybak korpusy elektrik ýyladyşyny gyzdyryp we sowadyp biler.

20. Üç gatlak poslamaýan polatdan ýasalan gap.Bakda poslama garşy, kislota garşylygy, antioksidant, ýalpyldawuk we gymmatly aýratynlyklary bolan ýokary hilli SS316 material ulanylýar.320 tor üweýişden soň, ikisi hem GMP standartyna ýetip bilýär we özüne çekiji görnüşe eýe.

21. Gazan korpusy, import edilýän SS plastinka 3 gat bilen kebşirlenýär, tank korpusy we turbalar GMP standartyna laýyk gelýän aýna polisini kabul edýär.

22. Bir tarapa garyşdyrmak, iki taraplaýyn garyşdyrmak, nurbat guşak iki taraplaýyn garyşdyrmak, nurbat guşak bir taraplaýyn garyşdyrmak, üýtgeýän ýygylyk tizligini sazlamak üçin labyr garyşdyrmak, 0-63 RPM, teflon gyryjy, şekiliň görnüşine laýyk gelmek üçin islendik wagt gazanyň diwaryny ýelmeşýän materialy döwmek üçin tank.

23. Esasy gazanyň gapagy göteriji ulgamy kabul edip biler, arassalamak aňsat we arassalaýyş täsiri has aýdyň, esasy gazanyň egiliş akymyny kabul edip biler.

24. Wakuum materialyKosmetika enjamlaryemdirmek kabul edilýär we esasanam poroşok materiallary üçin wakuum sorujy arassalygy saklamak üçin tozandan gaça durup biler.

25. Wakuum defoaming materiallary aseptik bolmak talaplaryna laýyk edip biler.Wakuum materiallary wakuum sorujy tozandan gaça durup biler.

26. Wakuum emulsifikatorynyň esasy gazany: Esasy gazanyň gidrawliki göterilmegi. Poslamaýan polatdan ýasalan üç gatlak, el bilen çykarylyp bilner.Material giriş, wakuum ölçeýji, wakuum klapan, aýna görnüşi, howa süzgüji, atyr atyjy we ş.m.

27. götermekKosmetika enjamlaryarassalamak we synlamak aňsat bolan gazanyň daşyna garyşyk ulgamy.

28. Dolandyryş ulgamy doly awtomatiki.Duýgur ekran, taýmer we prosessor ýazgysy dolandyryş aýratynlyklarynyň bölekleridir.

29.Kosmetika enjamlaryWakuum ulgamy bilen gazany -0.095MPa-dan az wakuumda saklap bolýar.

30. Çig mal bu garyjyda göni vakuum funksiýasy0 Inwertor we elektrik dolandyryş gutusy bilen sorulyp bilner.

31.Burgman mehaniki möhüri, suw aýlanyşyny sowatmak, sowatmak we birmeňzeş birleşdiriji sinhronizasiýa, NSK rulman, Siemens hereketlendirijisi, Panasonic ýygylyk inwertory.

32. Iki deslapky küýze ikisi hem garaşsyz ýyladyş, temperatura gözegçilik we dargatmak ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Öňünden gelýän materiallar esasy gazanyň otrisatel basyşy bilen esasy gazana siňdirilip bilner.

Tehniki parametr:

 

Model

Potensial (L)

Motory emulsiýa ediň

Garyjy motor

Gural güýji

(bug / elektrik gyzdyrmak)

Çäklendirilen vakuum (Mpa)

Ölçegi (mm)

L * W * H.

Esasy küýze

Potag gazany

Suw küýzesi

KW

RPM

KW

RPM

50

50

25

40

2.2

0-3000

0.75

0-63

8/30

-0.09

2185 * 2500 * 200--2650

100

100

50

50

4

1.5

10/37

2385 * 2600 * 200-2900

150

150

100

120

5.5

2.2

12/40

2650 * 3000 * 2400-3100

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jamboýag syýa: lateks boýagy, içki we daşarky boýag, suw esasly boýag, nano boýag, boýag goşundylary, syýa, syýa, dokma boýaglary, pigmentler we ş.m. 5, biomedisina: şeker örtügi, belok dispersiýasy, derman kremi we ş.m. gerbisid, pestisid ýagy, pestisid goşundylary, dökün we ş.m.

Opsiýa

1. güýç üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ.

2.Güýçliligi: 10L-den 150L çenli.

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi.

4. atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug ýyladyş görnüşi.

5.control system plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme.

6. Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek.

7. Paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär.

8.SIP arassalamak prosesi haýyşy boýunça elýeterlidir.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: