• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Wakuum emulsifikasiýa mikser enjamy poslamaýan polat garyjy tanky agitator bilen

Gysgaça düşündiriş:

1. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

2. baklar üçin material.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3. Motor markasy: AAB OR Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. tok üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. lideriň wagty 30 gün

7

8. 1000 litrden 8000 litre çenli kuwwat


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. heatingyladyş we sowadyş funksiýasy bilen 3 gatly goşa kurtka dizaýnyny kabul edýär.

2. Içki diwara berkidilen önümleriň gyrylmagy we önümleriň gowy garylmagy üçin gyryjy garyndy.

3. Üç gatly gomogenizator.Üç gatly emulsifikasiýa, doly emulsiýa we näzik önüm öndürýär.

4.operasiýa howpsuzlygy üçin poslamaýan polat platformasy.

5.Bu kosmetiki krem ​​losyon wakuum mikser tanky, dürli tehnologiki talaplary kanagatlandyrmak üçin iki taraplaýyn diwar gyrkylmagyny we ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýar.

vacuum emulsifying mixer machine stainless steel mixing tank with agitator

6.Heatingyladyş we sowadyş funksiýasy bilen 3 gatly goşa kurtka dizaýnyny kabul edýär.

7.Içki diwara berkidilen önümleriň gyrylmagy we önümleriň gowy garylmagy üçin gyryjy bilen gyjyndyryjy.

8.Üç gatly gomogenizator.Üç gatly emulsifikasiýa, doly emulsiýa we näzik önüm öndürýär.

9.Garyşyk ulgamlary bir taraplaýyn garyşmagy, iki taraplaýyn garyşmagy we lentany garyşdyrmagy öz içine alýar.

10.Wakuum defoaming materiallary aseptik bolmak talaplaryna laýyk edip biler.Wakuum materiallary wakuum sorujy tozandan gaça durup biler.

11.Gazan korpusy 3 gat import edilýän SS plastinka bilen kebşirlenýär, tank korpusy we turbalar GMP standartyna laýyk gelýän aýna polisini kabul edýär.

12.Dürli ýokary hilli önümler talaplaryňyza görä düzülip bilner.

13.113 Wakuum emulsifikasiýa mikser bilen deňeşdirilende has köp partiýa wagty.

14.Daşarky labyr agitatorynyň güýçlendirilen garyşyk we oňat görnüşi üçin turba dizaýny bar.

15.Garyşyk wagtynda howa köpürjiklerini çykarmak we ingredientleri geçirmek üçin vakuum ulgamy.

16.Gaplamak bölümi, tankyň diwaryndaky materiallary döwmek we labyry has gowy garyşdyrmak we garyşdyrmak üçin materiallary merkezi meýdana geçirmek üçin hereketli teflon gyryjy enjamlar bilen.Teflon gyryjylary hiç hili guralsyz el bilen we aňsat saklaýar.

17.Enjamlaryň ähli kontakt bölekleri SUS316L, wakuumda we ýakyn gämide birleşdirilen önüm sanitariýa we ýokary hilli bolup biler.

18.Politetrafluroetilen galyndy tagtasy garyşyk çukuryň bedenine laýyk gelýär we gazanyň diwaryndaky ýapyşyk materiallaryny ýok edýär;

19.ideal ýygylygy öwrüliş tizligini sazlaýjy enjam, tizligi özbaşdak ädimsiz kadalaşdyryp biler.

20.Piphli turbageçirijiler we parametrler awtomatiki usulda dolandyrylýar.Daşary ýurtlardan getirilýän elektrik enjamlary, Siemens, Schneider we ş.m.

21.Gomogenizator iň ösen tehnologiýany kabul edýär, iň oňat emulsiýa täsirini alyp biler. Emokary emulsiýanyň tizligi 0-3500r / min, pes garyşmagyň tizligi 0-63r / min.

22. Bu enjamyň wakuum funksiýasy soňky önümleriň içindäki islendik mikroblary we köpürjikleri ýok edip biler.

23nepis we ýumşak kremiň bardygyna göz ýetirmek üçin merkezden gaçyryş;gazanyň korpusy we turbanyň üstki aýnasy 300EMSH (arassaçylyk derejesi) Daily Chemical we GMP kadalaşdyrylyşyna laýyk gelýär.

Dizaýn tertibi

Profil Leeke gatlakly tank Iki gatly tank Üç gatly tank
Tank materialy SS304 ýa-da SS316L
Ses 20T çenli    
Basyş Wakuum-1Mpa
Gurluşy bir gatlak Içki gatlak + penjek içki gatlak + penjek + izolýasiýa
Sowadyş usuly No buz suwy / sowadyjy suw buz suwy / sowadyjy suw
ýyladyş usuly NO elektrik / bug bilen ýylatmak elektrik / bug bilen ýylatmak
Agitator görnüşi müşderiniň islegine görä
  tizlik 0--63 aýlaw
Bölümleriň maglumatlary     deşik açyň / basyş çukury
CIP arassalaýjylaryň dürli görnüşleri
Steril respirator
Giriş we çykyş sanitariýa klapan
Giriş we çykyş sanitariýa klapan
  7.Paddle blender. (Müşderiniň talaplaryna laýyklykda)
  9. Merdiwan

Tehniki parametr:

Model

kuwwaty

Gomogenizator motor

Agitator motor

Ölçeg MM
(D * H * H)

Wakuumy çäklendiriň (mpa)

 

 

kw

RPM

kw

RPM

 

 

1000

1000L

5.5

0-3000

5

0-63

0001000x1200 * 2200

-0.09

2000-nji ýyl

2000L

7.5

0-3000

5

0-63

001200x1500 * 2500

-0.09

3000

3000L

9

0-3000

7

0-63

001600x1500 * 2750

-0.09

4000

4000L

11

0-3000

7

0-63

001600x1850 * 2950

-0.09

5000

5000L

14

0-3000

11

0-63

001800x2000 * 3300

-0.09

6000

6000L

14

0-3000

11

0-63

001800x2400 * 3750

-0.09

7000

7000L

18.5

0-3000

11

0-63

Φ4200 * 4800 * 5400

-0.09

20000-e çenli

 

 

 

 

 

 

 

Arza

Garyşyk: şeraplar, şampunlar, ýuwujy serişdeler, şiräniň konsentratlary, gatyk, desertler, garylan süýt önümleri, syýa, emal.

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam

Derini ideg etmek üçin krem, sakgal krem, şampun, diş pastasy, sowuk krem, gün şöhlesi, ýüzi arassalaýjy, iýmitlendiriji bal, ýuwujy serişde, şampun we ş.m.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ.

2.Göwrümi: 20000L çenli 1000L.

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi.

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi.

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.Gidrawlik göteriş görnüşi ýa-da pnewmatik götermek

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

8.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: