• facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube

Düýbi doldurýan maşyn awtomatiki flakony doldurmak we gaplamak üçin maşyn

Gysgaça düşündiriş:

Theawtomatiki flakon doldurma enjamyçüýşäni kesmek-doldurmak-saklamak-ýapmak ýaly böleklere bölünýärDüýbi doldurma enjamlarydurnukly önümçilik we gaplaýyş materiallary üçin güýçli köpugurlylygy bilen häsiýetlendirilýär.


 • Ady:Gap-gaçlar üçin doldurma we gapak maşyny
 • Burun doldurmak:1-2
 • Doldurma aralygy:1-10ml
 • Doldurma tizligi:20-30, 50-60 çüýşe / min
 • Arza:suwuk , düýp , ýag
 • Arza:derman, saglygy goraýyş, kosmetika
 • Düzelt:kabul ederliklidir
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Arza

  Alýumin-plastmassa örtük / arassa alýumin örtük / gapak / uç örtük / plastmassa örtük /

   

  Sanjymlar / biofarmasewtika / kosmetika / saglygy goraýyş / düýp / dilden çözgütler / sanjymlar

  flakon

  Spesifikasiýa :

  Naprýa: eniýe: 220V 50 / 60Hz
  Kuwwaty: 2 KW
  Burun doldurmak: Leeke ýa-da goşa
  iş basyşy: 0.4-0.6Mpa(Önümçilik üçin 7.5Kw-dan köp ulanmak maslahat berilýär we howa kompressorynyň howa saklaýyş kuwwaty 100L-den ýokary)
  Gaz sarp edilişi: 60L / min
  Çüýşäniň amatly aýratynlyklary: 5, 7, 10ml(şol bir diametri bilen, nusgalary öňünden bermeli)
  Önüm tizligi: 20-30 çüýşe / min ýa-da40-50 çüýşe / min (serediň5ml, ýapyşyk tizligi dürli yzygiderlilik üçin tapawutlanýar)
  Doldurmak usuly: Peristaltiki nasos Takyklygy: 0.3-0.5%
  Dolduryş göwrümi: 1-5ml, 5-10ml(dürli diametrli çüýşeleri bir çüýşede ulanyp bolmaýar)
  Aşaky gapak usuly: titreýän tabak
  Aşak wilkanyň usuly: titreýän tabak
  Perspex gapagy: Daşary ýurtdan 10 mm galyňlykda getirildi

  Aýratynlyklary:

  1.Özbaşdak işlenip düzülen sero ýerleşdiriş stoly enjamy gurmak we burçy sazlamak üçin amatly kiçi we ýeňil servo sürüjisini kabul edýär.Wokzal durnukly we üýtgetmek aňsat däl.

   

  2.Damja garşy asyl doldurma kellesi, kosmetiki düýp we efir ýagy üçin ýörite işlenip, damjanyň öňüni alyp biler.

  flakon doldurgyç
  flakony doldurmak we togtatmak üçin maşyn

   

  3.Innowasiýa titreýän plastinka göterijisini ulanmak aňsat we bir aýak operatory tarapyndan aýak yzyny gymyldatmazdan ýa-da sazlamazdan bäş minutdan az wagtyň içinde sazlap bolýar.

   

  4. Çüýşäniň agzynyň yzygiderli diametri, sazlanylýan möhürleýiş beýikligi we içerki wilka üçin awtomatiki duýduryş funksiýasy.

   

  5.Aýna çüýşeleriň aýratynlyklaryna görä (şol bir spesifikasiýa bolan çüýşeleriň diametri gyşarmalary bolar), içerki dakylýan enjam ýörite işlenip düzülendir.

   

  6.Gap-gaç doldurgyç partlama garşy çüýşe enjamy, adaty bolmadyk çüýşe gapaklary sebäpli çüýşäniň möhürlenmeginiň we ýarylmagynyň öňüni alyp biler.

  ýokary tizlikli flakon doldurma enjamy
  kiçijik flakon doldurma enjamy

   

  7.Butil rezin (çal) we silikon wilkanyň (ak) sazlaşykly işlemegini üpjün etmek üçin täze ýygylygy öwürmek dolandyryş usuly kabul edilýär.

   

  8.Gap-gaç doldurmak we togtatmak maşynynyň şol bir tarapa girmegiň we çykmagyň asyl dizaýny, çüýşäni düşüreniňizde çüýşäniň dykylmazlygyny we durnukly we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.

   

  9.Düwürtme we möhürleýji maşyn üç eňek gysmak usulyny ulanýar, import edilen polat plastinkany kabul edýär we söndürilýär we gatylaşdyrylýar, iş wagtynda kesilen bellikleri we alýumin çiplerini öndürmeýär.

   

  10.Düýbi doldurýan maşynlaryň hemmesi kiçijik we bir adam tarapyndan aňsatlyk bilen iteklenip we çekilip bilinýän Fuma tekeri bilen hereket edýär.

  图片 3_ 副本

  Omörite saýlawlar:

  • Gapak titremesi plastinanyň içinde ýa-da daşynda bolup biler
  • Laminar akym kapotyny goşuň
  • Potensial diapazony
  • Awtomatiki bellik enjamy we inkjet printeri bilen birikdirip bolýar
  flakon doldurma we möhürleýji maşyn
  awtomatiki flakon doldurma enjamy
  flakonlar üçin doldurma we gapak maşyny

  Wideo:


 • Öňki:
 • Indiki: