• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Şampun garyjy maşyn we sabyn we ýuwujy serişde öndürmek üçin emulsiýany garyjy

Gysgaça düşündiriş:

1. Easyeňil işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2. Polat materialyna degiň: ss316L

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. Kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

5. Okamak wagty 30 gün

 

 


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Agitatorlar üçin üýtgeýän tizlik;

2. Baklary çalt gyzdyrmak üçin elektrik ýyladyş ýa-da bug bilen ýylatmak.

3.Reduction motor hereketlendirijisi, nurbat - hereketlendiriji zolak ýa-da iki pyçakly ýönekeý zolak.

4.Detergent beden ýuwujy duş gel kremli suwuk sabyn şampuny garyşdyryjy maşyn, onuň enjamy şkafdan we garyjy tankdan ybarat.

5.Doly poslamaýan polat 304 ýa-da 316L material.

6.Motor hereketlendirijisini, nurbady azaltmak - hereketlendiriji zolak ýa-da iki sany pyçak ýönekeý zolak.

emulsifying mixer for shampoo mixing machine and soap and detergent manufacturing

7.Iki islegli önüm öndürmek üçin ussahanany tygşytlamak üçin goşa kurtka tanklary dizaýny

8.Elektrik togunyň işlemegi bilen ösen gyryjy garyjy maşyn bar, PTPE (F4) birleşdirilen plastinka gazana dogry degýär we materiallary ýapmak meselesini çözýär.

9.Iň oňat ädimsiz tizligi sazlaýjy enjam, 0-60rpm-de aýlanyşy höwes bilen sazlap biler.

10.ABŞ-nyň ROSS kompaniýasyndan getirilen ösen birmeňzeş ulgam, gomogenizator ownuk öndürijilik bilen hem birmeňzeş materiallary üpjün etmek üçin aşakda.

11.Möhürlenme gaýtadan işlenen suw sowadyş ulgamyny kabul edýär we uzak wagtlap işläp biler, ýokary ýapyşykly materiallar bilen baglanyşykly birmeňzeş meseläni ýeňip biler.Çylşyrymly ingredientleriň görnüşlerini kanagatlandyrmak üçin ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýjy (ýokary minutda 3 gezek emulsifikasiýa kuwwaty) ýokarky gomogenizator we material emulsiýa effekti has gowy bolar ýaly işlemek üçin ýokarky gomogenizator;önüm has ýagty we ýagty.

12.Gazanyň korpusy import edilýän üç gatly poslamaýan polatdan kebşirlenýär.Bakyň korpusy we turbalar, GMP talaplaryna doly laýyk gelýän aýna ýalpyldawuklygy kabul edýär.

13.dizaýn we önümçilik üçin GMP standartyna ýapyşyň, 300U (sanitariýa standartyna) laýyk gelýär.

14.Amal talaplaryna laýyklykda tankyň bedeni materiallary gyzdyryp ýa-da sowadyp biler.Bug bilen ýylatmak we elektrik bilen ýylatmak ýaly ýyladyş usuly.

15.bir garyjy ugry ýa-da goşa ugry, ýokary gyrkyjy ýa-da pes gyrkymly gomogenizator goşuň.Has köp mümkinçilik üçin.

16.Motor markasy müşderiniň talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner.Has köp bölüm üçin.

15.Motoryň naprýa .eniýesi, kuwwaty, ýygylygy müşderiler tarapyndan düzülip bilner.

16.Diwaryň hemme taraplaýyn garylmagy, müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli prosesleriň ýokary hilli önümleri bolmagy üçin tizligi sazlamak üçin ýygylyk öwrüjisini kabul edýär.

17.Gazanyň korpusy import edilýän üç gatly poslamaýan polatdan kebşirlenýär. Tank korpusy we turbalar GMP talaplaryna doly laýyk gelýän aýna ýalpyldawuklygy kabul edýär.

Dizaýn tertibi

Profil

Leeke gatlakly tank

Iki gatly tank

Üç gatly tank

Tank materialy

SS304 ýa-da SS316L

Ses

8000L çenli

 

 

Basyş

Wakuum-1Mpa

Gurluşy

bir gatlak

Içki gatlak + penjek

içki gatlak + penjek + izolýasiýa

Sowadyş usuly

No

buz suwy / sowadyjy suw

buz suwy / sowadyjy suw

ýyladyş usuly

NO

elektrik / bug bilen ýylatmak

elektrik / bug bilen ýylatmak

Agitator görnüşi

müşderiniň islegine görä

 

tizlik 0--63 aýlaw

Bölümleriň maglumatlary

 

 

 

çukur açyň

Steril respirator

Giriş we çykyş sanitariýa klapan

Giriş we çykyş sanitariýa klapan

 

7.Paddle blender. (Müşderiniň talaplaryna laýyklykda)

Tehniki parametr:

Model

kuwwaty

Gomogenizator motor

Agitator motor

Ölçeg MM
(L * H * H)

 

 

kw

RPM

kw

RPM

 

100

200L

3

0-3000

 

 

 

200

500L

4

0-3000

 

 

 

500

1000L

5.5

0-3000

 

 

 

Arza

Garyşyk: şeraplar, şampunlar, ýuwujy serişdeler, şiräniň konsentratlary, gatyk, desertler, garylan süýt önümleri, syýa, emal.

Erguwujy beden ýuwujy duş duş krem ​​suwuk sabyn şampun garyjy maşyn, awtomatiki elektrik gyzdyryjy ýuwujy garyjy maşyn, şampun garyjy tank esasan suwuk ýuwujy serişdeleri (arassalaýjy mazmun, şampun we duş kremi we ş.m.) taýýarlamak üçin amatlydyr.

1. Kosmetika: Deri kremi, saç jeli, losyon, suwuk sabyn, şampun we ş.m.

2. Iýmit: Jam, şokolad, sous we ş.m.

3. Dermanhana: melhem, sirop, pasta we ş.m.

4. Himiki maddalar: Boýag, ýelimleýji, ýuwujy serişde.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 10000L çenli 500L

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

7.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: