• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Dezinfeksiýa garyjy maşyn üçin tank suwuk agitator

Gysgaça düşündiriş:

1. Easyeňil işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2. Polat materialyna degiň: ss316L

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. Kuwwat üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

5. Okamak wagty 30 gün

 

 


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Doly poslamaýan polat 304 ýa-da 316L material.

2.Agitatorlar üçin üýtgeýän tizlik;

3.Baklary çalt gyzdyrmak üçin elektrik ýyladyş;

4.Motor hereketlendirijisini, nurbady azaltmak - hereketlendiriji zolak ýa-da iki sany pyçak ýönekeý zolak.

5.Uly isleg bildirýän önüm öndürmek üçin ussahanany tygşytlamak üçin goşa kurtka tanklary dizaýny
Erguwujy beden ýuwujy duş gel krem ​​suwuk sabyn şampun garyşdyryjy maşyn, onuň enjamlary şkafdan we garyjy tankdan ybarat.

tank liquid agitator for Disinfectant mixer machine

6.Elektrik togunyň işlemegi bilen ösen gyryjy garyjy maşyn bar, PTPE (F4) birleşdirilen plastinka gazana dogry degýär we materiallary ýapmak meselesini çözýär.

7.Iň oňat ädimsiz tizligi sazlaýjy enjam, 0-60rpm-de aýlanyşy höwes bilen sazlap biler.

8.ABŞ-nyň ROSS kompaniýasyndan getirilen ösen gomogenizasiýa ulgamy, birmeňzeş öndürijilik bilen hem birmeňzeş material üpjün etmek üçin gomogenizator aşakda.

9.dizaýn we önümçilik üçin GMP standartyna ýapyşyň, 300U (sanitariýa standartyna) laýyk gelýär.12Amalyň talaplaryna laýyklykda tankyň bedeni materiallary gyzdyryp ýa-da sowadyp biler.Bug bilen ýylatmak we elektrik bilen ýylatmak ýaly ýyladyş usuly.

10.Singleeke-täk garyjy ugry ýa-da goşa ugry, ýokary gyrkyjy ýa-da pes gyrkymly gomogenizator goşuň.Has köp mümkinçilik üçin.

11.Motor markasy müşderiniň talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner.Has köp bölüm üçin.

12.Motoryň naprýa .eniýesi, kuwwaty, ýygylygy müşderiler tarapyndan düzülip bilner.

13.Diwaryň hemme taraplaýyn garylmagy, müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli prosesleriň ýokary hilli önümleri bolmagy üçin tizligi sazlamak üçin ýygylyk öwrüjisini kabul edýär.

14.Gazanyň korpusy import edilýän üç gatly poslamaýan polatdan kebşirlenýär. Tank korpusy we turbalar GMP talaplaryna doly laýyk gelýän aýna ýalpyldawuklygy kabul edýär.

15.Gazanyň korpusy import edilýän üç gatly poslamaýan polatdan kebşirlenýär.Bakyň korpusy we turbalar, GMP talaplaryna doly laýyk gelýän aýna ýalpyldawuklygy kabul edýär.

Dizaýn tertibi

Profil

Leeke gatlakly tank

Iki gatly tank

Üç gatly tank

Tank materialy

SS304 ýa-da SS316L

Ses

5000L çenli

 

 

Basyş

Wakuum-1Mpa

Gurluşy

bir gatlak

Içki gatlak + penjek

içki gatlak + penjek + izolýasiýa

Sowadyş usuly

No

buz suwy / sowadyjy suw

buz suwy / sowadyjy suw

ýyladyş usuly

NO

elektrik / bug bilen ýylatmak

elektrik / bug bilen ýylatmak

Agitator görnüşi

müşderiniň islegine görä

 

tizlik 0--63 aýlaw

Bölümleriň maglumatlary

 

 

 

ýarym gapak açyk

Steril respirator

Giriş we çykyş sanitariýa klapan

Giriş we çykyş sanitariýa klapan

 

7.Paddle blender. (Müşderiniň talaplaryna laýyklykda)

Tehniki parametr:

Model

kuwwaty

Gomogenizator motor

Agitator motor

Ölçeg MM
(L * H * H)

 

 

kw

RPM

kw

RPM

 

100

200L

NO

NO

3-4.0

0-63

1500 * 2100 * 2700

200

500L

NO

NO

4.0-7.5

0-63

1800 * 2200 * 2800

500

1000L

NO

NO

5.5-7.5

0-63

2200 * 2400 * 3000

bellikler: kuwwaty 10000 litre çenli bolup biler.ululygy müşderi sahypasyna esaslanyp düzülip bilner

Arza

Garyşyk: şeraplar, şampunlar, ýuwujy serişdeler, şiräniň konsentratlary, gatyk, desertler, garylan süýt önümleri, syýa, emal.

Erguwujy beden ýuwujy duş duş krem ​​suwuk sabyn şampun garyjy maşyn, awtomatiki elektrik gyzdyryjy ýuwujy garyjy maşyn, şampun garyjy tank esasan suwuk ýuwujy serişdeleri (arassalaýjy mazmun, şampun we duş kremi we ş.m.) taýýarlamak üçin amatlydyr.

1.Kosmetika: Deri kremi, saç jeli, losyon, suwuk sabyn, şampun we ş.m.

2.Iýmit: Jam, şokolad, sous we ş.m.

3.Dermanhana: melhem, sirop, pasta we ş.m.

4.Himiki serişdeler: tingiwopis, ýelimleýji, ýuwujy serişde.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 10L-den 100L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

7.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: