• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Içerki we daşarky aýlanyş emulýasiýa enjamy | Kosmetiki önümçilik enjamlary

Gysgaça düşündiriş:

 

1. Easyeňil işlemek üçin açar wyklýuçatel dolandyryş paneli

2.Tank materiallary.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3.Motor markasy: AAB ORA-da Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5.Güýç üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. Okamak wagty 30 gün

7.Emulsiýa enjamydüzümi: Suw fazasy küýzesi, ýag fazasy küýzesi, emulsifikasiýa gazany, wakuum nasosy, gidrawlik ulgamy, elektrik dolandyryş ulgamy, iş platformasy, basgançaklar we beýleki bölekler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

8.emulýasiýa enjamyBu enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner: batareýa ulgamy, zyňyndy ulgamy, sowadyş we ýyladyş temperaturasyna gözegçilik ulgamy, wakuum ulgamy, azot goragy, PH bahasy onlaýn ölçeg gözegçiligi, CIP arassalaýyş ulgamy we ş.m.

9.Wakuum ulgamyemulýasiýa enjamygaryşdyrylanda howa köpürjiklerini çykarmak we ingredientleri geçirmek ;

3.Ideal ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýyş enjamy tizligi özbaşdak ädimsiz kadalaşdyryp biler.

10.Bug we elektrik bilen ýylatmak üçin dürli kurtka dizaýnlaryEmulsiýa enjamy

Internal And External Circulation Emulsifying Machine

11. Emulsifikator enjamyGaryşyk wagtynda howa köpürjiklerini çykarmak we ingredientleri geçirmek üçin vakuum ulgamy ;

12. Emulsifikator enjamyideal ýygylygy öwrüliş tizligini sazlaýjy enjam, tizligi özbaşdak ädimsiz kadalaşdyryp biler.

13.Wakuum Homogenizer Emulsifier Mixer, gazanyň gapagynda özboluşly integrirlenen aýna enjamy, ýapyk yşyklandyryjy bilen enjamlaşdyrylan;

14.Esasy emulsiýa enjamynda elektrik ýyladyş üçin goşa temperatura barlaglary we dolandyryjylary;

15.Contacthli kontakt bölekleri SS316L-den ýasalan we aýna üçin ýalpyldawukEmulsifikator enjamy

16.Wakuum, gidrawlik nasos we işçiler üçin birnäçe howpsuzlyk gorag enjamlary;

17.Aragatnaşyk böleginiň materialy SUS316L poslamaýan polatdan ybarat, enjamyň içinde we daşynda aýna ýalpyldawuk we GMP standartyna ýetýär.

18.Piphli turbageçirijiler we parametrler awtomatiki usulda dolandyrylýar.Daşary ýurtlardan getirilýän elektrik enjamlary, Siemens, Schneider we ş.m.

19.Emulsifikasiýa tanky üçünji agitasiýa ulgamyny kabul edýär we emulsiýa wagtynda ähli gaýtadan işlemek wakuum gurşawynda bolýar, şonuň üçin ol diňe bir emulsiýany gaýtadan işlemekde döredilen tüýküligi ýok edip bilmän, zerur däl hapalanmagyň hem öňüni alyp biler.

20.Gomogenizator iň ösen tehnologiýany kabul edýär, iň oňat emulsiýa täsirini alyp biler. Emokary emulsiýanyň tizligi 0-3500r / min, pes garyşmagyň tizligi 0-63r / min.

21.Wakuum emulsifikasiýa garyndysy esasan suw küýzesinden, ýagly küýzeden, emulsiýa gazandan, wakuum ulgamyndan, göteriji ulgamdan (islege görä), elektrik dolandyryş ulgamyndan (PLC islege bagly) durýar.operasiýa platformasy we ş.m. mümkinçilikleri özleşdirilip bilner.

22.Politetrafluroetilen galyndy tagtasy garyşyk çukuryň bedenine laýyk gelýär we gazanyň içindäki ýapyşyk materiallaryny ýok edýär.

23.möhüriň ömrüni uzaltmak we ätiýaçlyk şaýlarynyň bahasyny tygşytlamak üçin import edilýän mehaniki möhüri kabul ediň.

24. Emulsifikator enjamybar Heatingyladyş we sowatmak üçin goşa penjek;Agitasiýa ulgamynyň penjiresi we yşygy bar.

19.Garyşyk hereketlendirijiler Siemens ýa-da ABB markalaryny kabul edýärler, enjamyň has gowy öndürijiligine we pes sesine göz ýetirýärler.

25.E.garyjy mikserWakuum gomogenizasiýa mikseriniň aýratynlyklary GMP düzgünlerine laýyk gelýär;

26.Çig malyň çalt eremegi üçin ýyladyş funksiýasy bilen, nebit çüýşesiniň we suw çüýşesiniň içindäki 1440rpm disperser.

27.Güýçlilik balansy izotaktiki egrilik rotory, suwuk ýokary kuwwatlylygy kesmek, sürtmek üçin degişli gurluş bilen stator bilen gabat gelýär;

28. wakuum kosmetiki krem ​​ýasaýjy maşynakylly dolandyryş ulgamyny we ýokary awtomatiki we ýönekeý ulanyjy interfeýsini öz içine alýar;

29.Easyeňil arassalamak we tehniki hyzmat etmek we içindäki baklary barlamak üçin nebit gidrawliki göteriji ulgam;

30. Kosmetika emulsifikatorySpreý topy awtomatiki arassalamak üçin müşderiniň CIP ulgamyna birikmek üçin enjamlaşdyrylan.

Tehniki parametr:

Model Potensial (L) Gazanyň esasy güýji (kw) Nebit suw küýzesi (kw) Gidrawlik göteriji güýji (kw) Jemi kuwwat (kw)
  Esasy tank Suw çüýşesi Nebit çüýşesi Garyjy motor Gomogenizator motor RPM garyşdyrmak gomogenizator RPM     Bug bilen ýylatmak Elektrik ýyladyşy
ZT-KB-50 50 40 25 1.1 2.2 0-63 0-3000 0.75 0.75 9 18
ZT-KB-150 150 120 75 1.5 4--9 1.5 1.5 13 30
ZT-KB-200L 200 170 100 2.2 4.0--11 1.5 1.5 15 40
ZT-KB-300 300 240 150 2.5 4.0--11 1.7 1.7 18 49
ZT-KB-500 500 400 200 4 5.0--11 2.2 2.2 24 63
ZT-KB-1000 1000 800 400 5.5 7.5--11 2.2 2.2 30 90
3000-e çenli        
Bellik: Maşyn dimensioon motor güýji müşderileriň ussahanasyna görä düzülip bilner

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birmeňzeşleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jam:

1. nepis himiki maddalar: plastmassalar, doldurgyçlar, ýelimler, rezinler, silikon ýagy, möhürleýjiler, süýümli, surfaktantlar, uglerod gara, kolloid degirmeni, emulsiýa enjamy, süzgüç zaýalaýjy serişde, ýagtylandyryjy, deri goşundylary, koagulantlar we ş.m.

2. gündelik himiýa senagaty: ýuwujy poroşok, konsentrirlenen kir ýuwujy serişde, suwuk ýuwujy serişde, her dürli kosmetika, derini ideg etmek.

Opsiýa

1.tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ

2.Göwrümi: 50L-den 500L çenli

3.Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi

4.Atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug bilen ýyladyş görnüşi

5.dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.Aşakdaky düwme

6.Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek

7.paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär

8.Arassalamak prosesi üçin SIP elýeterlidir


  • Öňki:
  • Indiki: